taxci
 

Internationaal - Bedrijven

Laatst gewijzigd: 08-08-2021
Categorie Concrete onderwerpen
   
Ondernemen in het buitenland Ondernemen in het buitenland
  Belastingheffing in het buitenland
  Buitenlandse belastingheffing over ondernemingsactiviteiten
  Belastingtarieven in Europa
  Schema: Bronnen van buitenlandse belastingplicht
  Schema: Wanneer belastingplicht in het buitenland
  Schema: Dochtermaatschappij of vaste inrichting
  De vrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinst
  Het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten naar het buitenland
  Nederlandse belastingverdragen
  De Nederlandse deelnemingsvrijstelling
  Internationational tax planning
  Het gebruik van tax havens
  Belangrijke tax havens - belastingparadijzen
  Transfer pricing
  Het overbrengen van materieel naar het buitenland - in bewerking
  Werknemers in het buitenland - in bewerking
  Detacheren - in bewerking
  Bouw/ installatie werkzaamheden in het buitenland - in bewerking
  Exporteren naar het buitenland - in bewerking
   
 International tax planning International tax planning
  Buitenlandse belastingheffing over ondernemingsactiviteiten
  Belastingtarieven in het buitenland
  Het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten naar het buitenland
  Het gebruik van tax havens
  Schema: belangrijke tax havens
  De Nederlandse deelnemingsvrijstelling
  De betekenis en werking van belastingverdragen
  Transfer pricing
   
  Overige inkomsten uit het buitenland Overige inkomsten uit het buitenland
  Buitenlandse belastingheffing
  Buitenlandse belasting regimes - tarieven
  Belastingverdragen
  Schema: bronnen van buitenlandse belastingplicht
  Rente en royalty's uit het buitenland
  Schema: Overzicht bronbelasting op rente onder belastingverdragen
  Schema: Overzicht bronbelasting op royalty's onder belastingverdragen
  De Europese vrijstelling voor rente en royalty's
  Dividend uit het buitenland
  De Nederlandse deelnemingsvrijstelling
  Schema: Overzicht bronbelasting op dividend onder belastingverdragen
  De Europese vrijstelling voor dividend
  Vrijstelling of teruggaaf van bronbelasting
  Verrekening van in het buitenland betaalde bronbelasting (tax credit)
  Inkomsten uit buitenlands onroerend goed
  Belastingverdragen - de vrijstelling voor inkomsten uit buitenlands onroerend goed
   
  Buitenlandse aandeelhouders of financiers Nederlandse bronheffing op dividend
  De betekenis en werking van belastingverdragen
  Schema: Overzicht bronbelasting op dividend onder belastingverdragen
  De Europese vrijstelling voor dividend 
  De dooruitdeling van dividenden
  Nederlandse bronheffing op rente
  De fiscale renteaftrek
   
 Bronbelasting in het buitenland De betekenis en werking van belastingverdragen
  Rente en royalties uit het buitenland
  Schema: Overzicht bronbelasting op rente onder belastingverdragen
  Schema: Overzicht bronbelasting op royalty's onder belastingverdragen
  De Europese vrijstelling voor rente en royalties
  Dividend uit het buitenland
  Schema: Overzicht bronbelasting op dividend onder belastingverdragen
  De Europese vrijstelling voor dividend
  Vrijstelling of teruggaaf van bronbelasting
  Verrekening van in het buitenland betaalde bronbelasting
  Inkomsten uit buitenlands onroerend goed
  Buitenlandse BTW
  Buitenlandse tax credits
   
 Belastingtarieven in Europa  
 Belastingverdragen  
 De Nederlandse deelnemingsvrijstelling  
 Transfer pricing