taxci
 

Ondernemen in het buitenland - wanneer belastingplicht in het buitenland?

Laatst gewijzigd: 12-10-2007

   De Nederlandse onderneming wordt belastingplichtig in het buitenland  De Nederlandse onderneming wordt niet belastingplichtig in het buitenland
Filiaal, plaats waar leiding wordt gegeven, een kantoor, een fabriek, een werkplaats een mijn of andere plaats waar natuurlijke rijkdommen worden gewonnen   Indien en voorzover vanuit het filiaal ondernemingsactiviteiten worden verricht  Niet belast indien de activiteiten bestaan uit ten behoeve van de Nederlandse onderneming (1) opslag uitstalling of aflevering van goederen, of (2) het aanhouden van een voorraad ten behoeve van opslag, uitstalling of aflevering van goederen of (3) het aankopen van goederen of het inwinnen van inlichtingen of (4) werkzaamheden van voorbereidende aard of werkzaamheden die het karakter van hulpwerkzaamheid hebben, dan wel  (5) de activiteiten zijn beperkt tot  een combinatie van de hiervoor genoemde werkzaamheden, mits het totaal van de werkzaamheden van voorbereidende aard zijn of het karakter van hulpwerkzaamheid hebben.
Lokale vertegenwoordiger zoals een makelaar, commissionair of agent  Belast indien wordt gehandeld namens de Nederlandse onderneming op basis van een machtiging van de Nederlandse onderneming om namens de onderneming overeenkomsten te sluiten of materieel uit te onderhandelen en de vertegenwoordiger deze machtiging ook regelmatig uitoefent  Niet belast indien de vertegenwoordigers voor eigen rekening handelt ten behoeve van meerdere opdrachtgevers en handelt in de context van eigen normale onderneming, dan wel de activiteiten beperkt zijn tot de vrijgestelde activiteiten zoals hierboven omschreven
Lokale werknemer  Belast indien de werknemer zich met een van de hierboven genoemde belaste activiteiten bezighoudt  Onbelast indien een van de hierboven genoemde vrijstellingen van toepassing is
Lokale dochtermaatschappij  De Nederlandse aandeelhouder wordt alleen belastingplichtig indien en voorzover zij zelf de hiervoor beschreven belaste activiteiten verricht. De dochtermaatschappij is meestal  voor de gehele winst belast, met mogelijk een vrijstelling voor inkomsten uit andere landen  De Nederlandse aandeelhouder die zelf ook activiteiten in het buitenland verricht is onbelast indien een van de hierboven genoemde vrijstellingen van toepassing is
Lokale constructie of montage werkzaamheden  Belast indien de werkzaamheden een bepaalde minimum periode in beslag nemen, bijvoorbeeld 6 of 12 maanden  Onbelast indien de activiteiten in het buitenland van korte duur zijn, bijvoorbeeld niet langer dan 6 of 12 maanden 

Wat kan TCI voor u betekenen ?

TCI kan u adviseren op optimale strategie voor uw buitenlandse activiteiten. 

 

Voor de buitenlandse fiscale aspecten kan TCI een beroep doen op haar wereldwijde netwerk van lokale belastingadviseurs.   

 

Indien u van u onze diensten gebruik wilt maken, kunt u ons bereiken via e-mail of u kunt ons op ons kantoor bellen op nummer 010-2010466.

 

Wij maken graag tijd voor u !! 

 

 

Terug naar index - Ondernemen in het buitenland