taxci
 

Ondernemen in het buitenland - het gebruik van tax havens

Laatst gewijzigd: 12-10-2007

Een consequentie van de fiscale autonomie van landen is dat bepaalde landen een lage belasting of effectief geen belasting heffen.  Dit kan gaan om landen die naar internationale maatstaven een laag belastingtarief hebben, of landen die een normaal basistarief hebben, maar wel speciale tegemoetkomingen voor bepaalde activiteiten.  Dergelijke landen worden vanwege deze fiscale voordelen als belastingparadijzen of tax havens aangeduid.

Tax havens worden binnen de internationale tax planning (zie ook de pagina international tax planning) doorgaans gebruikt als plaats van vestiging voor met name passieve bronnen van inkomsten, waarvoor relatief weinig lokale organisatie en arbeid is vereist.  Hierbij moet men met name denken aan financieringsactiviteiten, exploitatie van intellectuele eigendomsrechten, beleggingen, en E-commerce activiteiten. 

In de meeste gevallen zal de uiteindelijke gerechtigde van de inkomsten gevestigd zijn in een land dat een relatief hoog belastingtarief heeft.  Voor deze landen betekent het bestaan van tax havens veelal het mislopen van belastingopbrengsten. 

Binnen de context van international tax planning is het gebruik van tax havens volstrekt legaal. Als uitgangspunt geldt nu eenmaal dat de keuze voor de vestigingsplaats van activiteiten een vrije ondernemerskeuze is. 

Als een ondernemer besluit om bepaalde activiteiten daadwerkelijk in een tax haven te ontplooien, dan is dat een keuze die door fiscale autoriteiten zal moeten worden gerespecteerd.  Landen dienen zich te onthouden van fiscale maatregelen die slechts budgettair zijn gemotiveerd en eigenlijk alleen maar tot doel hebben  om verplaatsing van activiteiten naar het buitenland te boycotten.  Binnen de EU bijvoorbeeld is een vrij verkeer van kapitaal, arbeid en goederen een groot goed.  

Het gebruik van tax havens kan echter ook een illegale reden hebben.  Door een vaak slecht ontwikkeld ambtelijk apparaat en wetgeving, ontbreekt in tax havens vaak adequate overheidscontrole en toezicht op de oorsprong en aard van lokale activiteiten.  Tax havens hebben dan ook de reputatie te dienen als toevluchtsoord voor witwaspraktijken en andere illegale activiteiten. Tevens is het een gegeven dat inwoners van landen met een hoog belasting tarief, die kapitaal en inkomen naar tax havens hebben overgebracht, dit verzwijgen jegens de belastingautoriteiten in hun land van vestiging, waar het anders alsnog aan een vorm van inkomstenbelasting zou zijn onderworpen.                                  

Voor enkele voorbeelden van tax havens verwijzen wij naar de pagina Ondernemen in het buitenland - tax havens in en buiten de EU. 

Voor meer informatie over het effeciƫnt gebruik van tax havens verwijzen wij naar de pagina Verplaatsing van bedrijfsactiviteiten naar het buitenland.

Wat kan TCI voor u betekenen ?

TCI kan u adviseren op optimale strategie voor uw buitenlandse activiteiten. 

 

Voor de buitenlandse fiscale aspecten kan TCI een beroep doen op haar wereldwijde netwerk van lokale belastingadviseurs.   

 

Indien u van u onze diensten gebruik wilt maken, kunt u ons bereiken via e-mail of u kunt ons op ons kantoor bellen op nummer 010-2010466.

 

Wij maken graag tijd voor u !!   

 

 

Terug naar index - Ondernemen in het buitenland


Terug naar index - Internationale tax planning