taxci
 

Tarieven

Laatst gewijzigd: 27-02-2017

Tax Consultants International (TAXci) streeft naar transparantie en duidelijkheid over haar tarieven. Wij willen u verrassingen besparen en vooraf duidelijk maken wat u bij ons gaat betalen voor onze diensten.  Bij de manier waarop wij onze vergoeding berekenen, houden wij rekening met uw situatie.  Een vergoeding op urenbasis is het uitgangspunt, maar op uw verzoek zijn wij bereid om andere afspraken over onze vergoeding te maken.    

 

Wij hanteren de volgende tariefvormen:

  

Vergoeding belastingadvies op urenbasis

Vergoeding belastingadvies op basis van vaste prijsafspraak      

No cure no pay

 

Vergoeding belastingadvies op urenbasis

 

Het uitgangspunt voor onze vergoeding is de bestede tijd maal het uurtarief.  Het uurtarief voor onze belastingadviseurs/fiscalisten varieert tussen € 70 en € 325 (ex BTW), afhankelijk van de vereiste expertise. Het uurtarief is inclusief kosten, tenzij wij op uw verzoek uitzonderlijke kosten moeten maken.    

  

Voor bepaalde uitvoerende/administratieve werkzaamheden kan een lager uurtarief worden afgesproken. Op uw verzoek kunnen wij vooraf een schatting van de kosten geven.  

  

Wij berekenen een kantoortoeslag van 7,5%.   

  

Onze facturen met een vergoeding op urenbasis bevatten altijd een specificatie van de bestede tijd en de specifieke werkzaamheden. 

 

Vergoeding belastingadvies op basis van vaste prijsafspraak    

 

Op uw verzoek zijn wij in de meeste gevallen bereid om een vaste prijs af te spreken voor vooraf vastgestelde werkzaamheden.  Normaal gesproken gaat het hierbij om relatief goed af te bakenen werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het maken of voorbereiden van een fiscale aangifte, een concreet advies op een gegeven casus of een fiscale opinie of  “second opinion”. 

  

No cure no pay

 

In trajecten waarin de fiscale uitkomst van essentieel belang is, zijn wij onder bepaalde voorwaarden bereid onze vergoeding op een ‘no cure - no pay’ basis af te spreken.  Het gaat hierbij meestal om werkzaamheden waarbij het eindresultaat voorop staat, zoals bijvoorbeeld een belastingprocedure, het sluiten van een overereenkomst met de belastingdienst of de fiscale begeleiding van een financiële transactie. 

  

U kunt ons bereiken op kantoor, via e-mail of bellen met + 31 20 570 94 40 voor ons kantoor in Amsterdam of + 31 10 20 10 466 voor ons kantoor in Rotterdam.

Onze belastingadviseurs/fiscalisten maken graag tijd voor u!