taxci
 

De Nederlandse deelnemingsvrijstelling - Index

Laatst gewijzigd: 21-07-2021

Indien u als bedrijf een aandelenbelang houdt in een andere onderneming dan bent u in beginsel over de inkomsten daaruit belasting verschuldigd.

Het uitgangspunt voor de heffing van de Nederlandse vennootschapsbelasting is dat u voor de gehele winst, ongeacht de oorsprong daarvan, aan de vennootschapsbelasting bent onderworpen. Omdat deze regel in beginsel op alle zelfstandig belaste ondernemingen van toepassing is, lijkt de situatie te kunnen ontstaan dat dezelfde winst twee keer in de belastingheffing wordt betrokken: in eerste instantie bij de onderneming die de winst maakt en vervolgens bij de aandeelhouder van deze onderneming zodra de winst wordt uitgekeerd.

De Nederlandse wetgever heeft dit voor vennootschappen willen voorkomen door het creëren van een vrijstelling voor de aandeelhouder: de zogenaamde deelnemingsvrijstelling.

Alhoewel veel landen tegenwoordig een vergelijkbare regeling hebben blijft Nederland toch uniek op dit gebied. De Nederlandse deelnemingsvrijstelling is enerzijds veel ruimer dan de vergelijkbare regelingen in de ons omringende landen, maar anderzijds is het door de jaren heen ook een zeer technische regeling geworden. De huidige wettelijke regeling is doorspekt van antimisbruikbepalingen die vaak op hele specifieke situaties zijn gericht maar die in de praktijk een veel bredere impact kunnen hebben.

Wij hebben geprobeerd om voor u een aantal hoofdzaken op een rijtje te zetten waarmee een vennootschapsbelastingplichtige BV met dochtermaatschappijen (in Nederland of in het buitenland) te maken kan krijgen. Waar mogelijk en zinvol zijn stukken van de wettekst of afgeleide brondocumenten opgenomen.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 Wie komt in aanmerking voor de vrijstelling ?
 Welke belangen komen in aanmerking voor vrijstelling ?
 Kwalificatie buitenlandse rechtsvormen
 De laagbelaste deelneming
 Wat is precies vrijgesteld ?
 Earn-outregeling
 De compartimenteringsreserve
 Welke kosten zijn aftrekbaar ?
 Welke verliezen zijn aftrekbaar ?
 Anti-misbruik bepalingen
 Kan ik zekerheid vooraf krijgen van de belastingdienst ?    
 Wat kunnen wij voor u betekenen ?

Wij merken op dat de verstrekte informatie uitsluitend informatief bedoeld is en niet gestreefd is naar volledigheid. Voor advies op concrete vraagstukken nodigen wij u graag uit om contact met ons op te nemen.  U kunt ons bereiken op ons kantoor, via e-mail of op telefoonnummer 010-2010466.

WIj maken graag tijd voor u!  

 

Terug naar index - Ondernemen in het buitenland

Terug naar index - Internationale tax planning

Terug naar index - Overige inkomsten uit het buitenland