taxci
 

Ondernemen in het buitenland - Inleiding

Laatst gewijzigd: 12-10-2007

Indien u in het buitenland actief bent of van plan bent om in het buitenland actief te worden krijgt u niet alleen met Nederlandse belastingheffing te maken, maar kunt u ook in aanraking komen met belastingheffing in het buitenland.

Ieder land is in beginsel vrij om zelf te bepalen hoe zij haar belastingheffing inricht. Gelukkig is wel sprake van algemene geldende beginselen die wereldwijd binnen een bepaalde bandbreedte worden gevolgd.

Daarnaast hebben landen onderling afspraken gemaakt om dubbele belastingheffing te voorkomen. Deze afspraken zijn neergelegd in belastingverdragen of meer-landen overeenkomsten, zoals bijvoorbeeld de Europese Richtlijnen, die in beginsel voor alle Europese lidstaten verbindend zijn.

Wij hebben voor Nederlandse ondernemers enige fiscale onderwerpen op een rijtje gezet die een rol spelen bij het ondernemen in het buitenland.

Voor een overzicht van de beschikbare informatie op deze website over onder andere de fiscale aspecten van het ondernemen in het buitenland verwijzen wij u naar de pagina Bedrijven - internationaal.

Het uitgangspunt is de Nederlandse belastingheffing: aan welke fiscale aspecten moet u denken als u in het buitenland actief bent ? Daarnaast wordt globale informatie verschaft over belastingheffing in het buitenland. Ook is informatie opgenomen over de belastingverdragen die Nederland met andere landen heeft gesloten.

De informatie op deze website is informatief bedoeld. Wij hebben niet naar volledigheid gestreefd, maar alleen geprobeerd om een eerste introductie te geven van de fiscale aspecten van het ondernemen in het buitenland.

Wat kan TCI verder voor u betekenen ?

1

Het inventariseren van uw fiscale positie in Nederland en het adviseren op een optimale fiscale strategie voor de expansie naar het buitenland

2 Het onderhandelen van een tax ruling in Nederland                                                                      
3 Verschaffen van informatie over het lokale belastingregime in het buitenland
4 Introductie van een buitenlandse expert die u op lokale juridische, fiscale of financiële aspecten kan adviseren  
5 Het coördineren van de buitenlandse adviseurs (proces en kostenbewaking)
6 Het onderhandelen van een tax ruling in het buitenland
7 Het verzorgen van de Nederlandse aangifte vennootschapsbelasting met juiste verwerking van de internationale regelingen
8 Het coördineren van het buitenlandse registratie, aangifte en jaarrekening traject (proces en kostenbewaking)

 

Indien u van u onze diensten gebruik wilt maken, kunt u ons bereiken via e-mail of u kunt ons op ons kantoor bellen op nummer 010-2010466.

 

Wij maken graag tijd voor u !!

 

 

Terug naar index - Ondernemen in het buitenland