taxci
 

Ondernemen in het buitenland - verplaatsing van bedrijfsactiviteiten naar het buitenland

Laatst gewijzigd: 12-10-2007

Het Nederlandse vestigingsklimaat is door de jaren heen behoorlijk verslechterd. 

In internationale context is Nederland een duur land geworden, niet alleen door de relatief hoge productiekosten maar zeker ook door de relatief hoge belastingtarieven. 

Het is aan de orde van de dag dat Nederlandse bedrijven zich bezinnen op verplaatsing van bedrijfsonderdelen naar het buitenland.  In dit beslissingsproces speelt ook de belastingheffing een rol. 

Verplaatsing van bedrijfsonderdelen naar een land met een voordelig belastingregime (zoals lagere tarieven en belastingvrijstelling van activiteiten) kan een significante verlaging van de belastingdruk betekenen.  Of dit inderdaad het geval is zal van het lokale belastingregime afhangen. 

Voor meer informatie over belastingheffing in het buitenland verwijzen wij naar de pagina Ondernemen in het buitenland - belastingheffing in het buitenland.       

Het verplaatsen van een bedrijf of bedrijfsonderdeel naar het buitenland kan ook ingrijpende consequenties hebben voor de Nederlandse belastingheffing.  Te denken valt aan het volgende:

  1. De eindafrekening voor de vennootschapsbelasting (belastingheffing over goodwill en stille reserves gerelateerd aan het verplaatste bedrijfsonderdeel)
  2. Vrijval fiscale voorzieningen, zoals de vervangings- of herinvesteringsreserve
  3. Vrijval pensioen voorziening  
  4. Wijziging fiscale positie aandeelhouders 
  5. Implicaties voor andere belastingen zoals de BTW, dividendbelasting, etc.

Als de activiteiten eenmaal in het buitenland zijn gevestigd, blijft de Nederlandse belastingheffing van belang. Te denken valt aan het volgende:

  1. De fiscale behandeling in Nederland van toekomstige inkomsten uit het buitenland
  2. Mogelijke discussies over de prijzen die binnen de groep voor interne leveringen of diensten worden berekend (transfer pricing) 

Alhoewel de belastingdienst in de meeste gevallen een bedrijfsverplaatsing naar het buitenland niet zal toejuichen, is het mogelijk om hierover afspraken met de belastingdienst te maken. 

De belastingdienst zal uiteindelijk de keuze van de ondernemer dienen te accepteren mits natuurlijk de activiteiten daadwerkelijk in het buitenland plaatsvinden.  

Het maken van afspraken met belastingdienst over de fiscale consequenties van de verplaatsing van een bedrijf of een bedrijfsonderdeel naar het buitenland is gebruikelijk en naar onze mening ook sterk aan te raden.  Het maken van afspraken vooraf kan een stuk onzekerheid wegnemen over de Nederlandse belastingen die zijn verschuldigd ter zake van de bedrijfsverplaatsing en de fiscale behandeling van toekomstige inkomsten uit het buitenland.   

Wat kan TCI voor u betekenen ?

TCI kan u adviseren op optimale strategie voor uw buitenlandse activiteiten. 

 

Voor de buitenlandse fiscale aspecten kan TCI een beroep doen op haar wereldwijde netwerk van lokale belastingadviseurs.   

 

Indien u van u onze diensten gebruik wilt maken, kunt u ons bereiken via e-mail of u kunt ons op ons kantoor bellen op nummer 010-2010466.

 

Wij maken graag tijd voor u !!  

 

 

Terug naar index - Ondernemen in het buitenland


Terug naar index - Internationale tax planning