taxci
 

Belastingtarieven voor particulieren

Belastingtarieven 2017 - Inkomstenbelasting

Laatst gewijzigd: 25-10-2017

Inkomstenbelasting 2017 - jonger dan AOW-leeftijd   

Box 1 Inkomsten uit werk en woning
Belastbaar inkomen    Belasting per schijf  Totaal per schijf  Cumulatief 
van meer dan maar niet meer dan       
 -

 €  19.982

8,90%  €    1.778  €    1.778
 €  19.982  €  33.791 13,15%   €    1.816  €    3.594
 €  33.791  €  67.072 40,80%  €  13.579  €  17.173
 €  67.072  -  52%  -   

Gecombineerd tarief 2017 - jonger dan AOW-leeftijd

Box 1  Inkomsten uit werk en woning, inclusief 
  premieheffing volksverzekeringen
Belastbaar inkomen    Belasting per schijf  Premie volksverz. Totaal percentage  Totaal per schijf  Cumulatief 
van meer dan maar niet meer dan           
 -   €  19.982 8,90% 27,65% 36,55%  €    7.303  €    7.303

 €  19.982

 €  33.791 13,15% 27,65% 40,80%  €    5.634  €  12.937
 €  33.791  €  67.072 40,80%   40,80%  €  13.578  €  26.515
 €  67.072  -  52%   52%  -   

Gecombineerd tarief 2017 - AOW-leeftijd en ouder, geboren na 1 januari 1946 maar vóór 1 juli 1951.

Box 1  Inkomsten uit werk en woning, inclusief 
  premieheffing volksverzekeringen
Belastbaar inkomen    Belasting per schijf  Premie volksverz. Totaal percentage  Totaal per schijf  Cumulatief 
van meer dan maar niet meer dan           
 -   €  19.982 8,90% 9,75% 18,65%  €    3.726  €    3.726
 €  19.982  €  33.791 13,15% 9,75% 22,90%  €    3.162  €    6.888
 €  33.791  €  67.072 40,80%   40,80%  €  13.578  €  20.466
 €  67.072  -  52%   52%  -   

 Gecombineerd tarief 2017 - AOW-leeftijd en ouder, geboren voor 1 januari 1946
 

Box 1  Inkomsten uit werk en woning, inclusief 
  premieheffing volksverzekeringen
Belastbaar inkomen    Belasting per schijf  Premie volksverz. Totaal percentage  Totaal per schijf  Cumulatief 
van meer dan maar niet meer dan           
 -   €  19.982 8,90% 9,75% 18,65%  €    3.726  €    3.726
 €  19.982  €  34.130 13,15% 9,75% 22,90%  €    3.239  €    6.965
 €  34.130  €  67.072 40,80%   40,80%  €  13.440  €  20.405
 €  67.072  -  52%   52%  -   

 Voor belastingplichtigen die zijn geboren vóór 1 januari 1946 is de bovengrens van de tweede schijf € 34.130.

Box 2 Inkomsten uit aanmerkelijk belang
Tarief 25%

 

Box 3

  

Grondslag sparen en

beleggen

Spaardeel

1,63%

Beleggingsdeel

5,39%

Forfaitair rendement
Tot en met € 75.000 67% 33% 2,87%
Van € 75.000 tot en met € 975.000 21% 79% 4,60%
Vanaf € 975.000 0% 100% 5,39%

 

Premieheffing volksverzekeringen 2017
    65+   
Heffing  Tarief  Heffing  Tarief 
AOW  17,90% AOW  n.v.t.
Anw    0,10% Anw  0,10%
WLZ   9,65% AWBZ  9,65%
Totaal  27,65% Totaal  9,75%

Bedragen heffingskortingen

Heffingskorting

Jonger dan AOW-leeftijd

AOW-leeftijd en ouder

 

2017

2016

2017

2016

Maximale algemene heffingskorting lagere inkomens

€  2.254

€  2.242

€  1.151

 

€  1.145

Maximale algemene heffingskorting hogere inkomens

-

-

-

-

Maximale arbeidskorting lagere inkomens

€  3.223

€  3.103

€  1.645

€  1.585

Maximale arbeidskorting hogere inkomens

-

-

-

-

Maximale werkbonus

€  1.119

€  1.119

 

 

Maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting

€  2.778

€  2.769

€  1.419

€  1.413

Jonggehandicaptenkorting

€     722

€     719

 

 

Ouderenkorting

 

 

€  1.292

€  1.187

Ouderenkorting bij een inkomen boven € 36.057

 

 

€       71

€       70

Alleenstaande ouderenkorting

 

 

€     438

€     436

Korting groene beleggingen

0,7%*

0,7%*

0,7%*

0,7%*

Levensloopverlofkorting (per jaar van deelname tot 2012)

€     210

€     209

 

 

*) van de vrijstelling in box 3 

Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, of indien u geadviseerd wilt worden op uw specifieke situatie nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen via e-mail of per telefoon op het nummer 020-570 94 40 voor onze vestiging in Amsterdam of 010-201 04 66 voor onze vestiging in Rotterdam.

Wij maken graag tijd voor u!