taxci
 

Belastingtarieven voor particulieren

Belastingtarieven 2015 - Inkomstenbelasting

Laatst gewijzigd: 25-10-2017

Inkomstenbelasting 2015 - jonger dan AOW-leeftijd   

Box 1 Inkomsten uit werk en woning
Belastbaar inkomen    Belasting per schijf  Totaal per schijf  Cumulatief 
van meer dan maar niet meer dan       
 -

 €  19.822

8,35%  €    1.655  €    1.655
 €  19.822  €  33.589 13,85%   €    1.906  €    3.561
 €  33.589  €  57.585 42%  €  10.078  €  13.639
 €  57.585  -  52%  -   

Gecombineerd tarief 2015 - jonger dan AOW-leeftijd

Box 1  Inkomsten uit werk en woning, inclusief 
  premieheffing volksverzekeringen
Belastbaar inkomen    Belasting per schijf  Premie volksverz. Totaal percentage  Totaal per schijf  Cumulatief 
van meer dan maar niet meer dan           
 -   €  19.822 8,35% 28,15% 36,50%  €    7.234  €    7.234 

 €  19.822

 €  33.589 13,85% 28,15% 42%  €    5.782  €  13.016
 €  33.589  €  57.585 42%   42%  €  10.078  €  23.094
 €  57.585  -  52%   52%  -   

Gecombineerd tarief 2015 - geboren in 1946

Box 1  Inkomsten uit werk en woning, inclusief 
  premieheffing volksverzekeringen
Belastbaar inkomen    Belasting per schijf  Premie volksverz. Totaal percentage  Totaal per schijf  Cumulatief 
van meer dan maar niet meer dan           
 -   €  19.822 8,35% 10,25% 18,60%  €    3.686  €    3.686
 €  19.822  €  33.589 13,85% 10,25% 24,1%  €    3.318  €    7.004
 €  33.589  €  57.585 42%   42%  €  10.078  €  17.082
 €  57.585  -  52%   52%  -   

 Gecombineerd tarief 2015 - geboren vóór 1 januari 1946 
 

Box 1  Inkomsten uit werk en woning, inclusief 
  premieheffing volksverzekeringen
Belastbaar inkomen    Belasting per schijf  Premie volksverz. Totaal percentage  Totaal per schijf  Cumulatief 
van meer dan maar niet meer dan           
 -   €  19.822 8,35% 13,25% 18,60%  €    3.686  €    3.686
 €  19.822  €  33.857 13,85% 10,36% 24,1%  €    3.382  €    7.068
 €  33.857  €  57.585 42%   42%  €    9.966  €  17.034
 €  57.585  -  52%   52%  -   

 Voor belastingplichtigen die zijn geboren vóór 1 januari 1946 is de bovengrens van de tweede schijf € 33.857.

Box 2 Inkomsten uit aanmerkelijk belang
Tarief 25%

In 2014 gold een verlaagd tarief van 22% voor zover het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang niet hoger was dan € 250.000. Deze tijdelijke verlaging van het belastingtarief vervalt per 1 januari 2015. Het tarief wordt daardoor weer 25% voor het gehele belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang.

Box 3 Inkomsten uit sparen en beleggen
Inkomen   4%
Tarief 30%

 

Premieheffing volksverzekeringen 2015
    65+   
Heffing  Tarief  Heffing  Tarief 
AOW  17,90% AOW  n.v.t.
Anw    0,60% Anw    0,60%
AWBZ    9,65% AWBZ    9,65%
Totaal  28,15% Totaal  10,25%

Bedragen heffingskortingen

Heffingskorting

Jonger dan AOW-leeftijd

AOW-leeftijd en ouder

 

2015

2014

2015

2014

Maximale algemene heffingskorting lagere inkomens

€  2.203

€  2.103

€  1.123

 

€  1.065

Maximale algemene heffingskorting hogere inkomens

€  1.342

€  1.366

€    685

€     693

Maximale arbeidskorting lagere inkomens

€  2.220

€  2.097

€  1.132

€  1.062

Maximale arbeidskorting hogere inkomens

€     184

€     367

€       94

€     186

Maximale werkbonus

€  1.119

€  1.119

 

 

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

€  2.152

€  2.133

€  1.097

€  1.080

Ouderschapsverlofkorting

 -

 4,29

 

 

Alleenstaande-ouderkorting

-

€     947

-

€     480

Maximale aanvulling op de alleenstaande-ouderkorting

€  1.319

-

€     668

Jonggehandicaptenkorting

€     715

€     708

 

 

Ouderenkorting

 

 

€  1.042

€  1.032

Ouderenkorting bij een inkomen boven € 35.450

 

 

€     152

€     150

Alleenstaande ouderenkorting

 

 

€     433

€     429

Korting groene beleggingen

0,7%*

0,7%*

0,7%*

0,7%*

Tijdelijke heffingskorting voor VUT en prepensioen

€       61

€     121

 

 

Levensloopverlofkorting (per jaar van deelname tot 2012)

€     207

€     205

 

 

*) van de vrijstelling in box 3 

Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, of indien u geadviseerd wilt worden op uw specifieke situatie nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen via e-mail of per telefoon op het nummer 020-570 94 40 voor onze vestiging in Amsterdam of 010-201 04 66 voor onze vestiging in Rotterdam.

Wij maken graag tijd voor u!