taxci
 

Belastingtarieven voor particulieren

Belastingtarieven 2016 - Inkomstenbelasting

Laatst gewijzigd: 25-10-2017

Inkomstenbelasting 2016 - jonger dan AOW-leeftijd   

Box 1 Inkomsten uit werk en woning
Belastbaar inkomen    Belasting per schijf  Totaal per schijf  Cumulatief 
van meer dan maar niet meer dan       
 -

 €  19.922

8,40%  €    1.673  €    1.673
 €  19.922  €  33.715 12,25%   €    1.689  €    3.362
 €  33.715  €  66.421 40,40%  €  13.213  €  16.575
 €  66.421  -  52%  -   

Gecombineerd tarief 2016 - jonger dan AOW-leeftijd

Box 1  Inkomsten uit werk en woning, inclusief 
  premieheffing volksverzekeringen
Belastbaar inkomen    Belasting per schijf  Premie volksverz. Totaal percentage  Totaal per schijf  Cumulatief 
van meer dan maar niet meer dan           
 -   €  19.922 8,40% 28,15% 36,55%  €    7.281  €    7.281

 €  19.922

 €  33.715 12,25% 28,15% 40,40%  €    5.572  €  12.853
 €  33.715  €  66.421 40,40%   40,40%  €  13.213  €  26.066
 €  66.421  -  52%   52%  -   

Gecombineerd tarief 2016 - geboren na 1 januari 1946 maar vóór 1 oktober 1950

Box 1  Inkomsten uit werk en woning, inclusief 
  premieheffing volksverzekeringen
Belastbaar inkomen    Belasting per schijf  Premie volksverz. Totaal percentage  Totaal per schijf  Cumulatief 
van meer dan maar niet meer dan           
 -   €  19.922 8,40% 10,25% 18,65%  €    3.715  €    3.715
 €  19.922  €  33.715 12,25% 10,25% 22,50%  €    3.103  €    6.818
 €  33.715  €  66.421 40,40%   40,40%  €  13.213  €  20.031
 €  66.421  -  52%   52%  -   

 Gecombineerd tarief 2016 - geboren vóór 1 januari 1946 
 

Box 1  Inkomsten uit werk en woning, inclusief 
  premieheffing volksverzekeringen
Belastbaar inkomen    Belasting per schijf  Premie volksverz. Totaal percentage  Totaal per schijf  Cumulatief 
van meer dan maar niet meer dan           
 -   €  19.922 8,40% 10,25% 18,65%  €    3.715  €    3.715
 €  19.922  €  34.027 12,25% 10,25% 22,50%  €    3.173  €    6.888
 €  34.027  €  66.421 40,40%   40,40%  €  13.087  €  19.975
 €  66.421  -  52%   52%  -   

 Voor belastingplichtigen die zijn geboren vóór 1 januari 1946 is de bovengrens van de tweede schijf € 34.027.

Box 2 Inkomsten uit aanmerkelijk belang
Tarief 25%

 

Box 3 Inkomsten uit sparen en beleggen
Inkomen   4%
Tarief 30%

 

Premieheffing volksverzekeringen 2015
    65+   
Heffing  Tarief  Heffing  Tarief 
AOW  17,90% AOW  n.v.t.
Anw    0,60% Anw    0,60%
WLZ   9,65% AWBZ    9,65%
Totaal  28,15% Totaal  10,25%

Bedragen heffingskortingen

Heffingskorting

Jonger dan AOW-leeftijd

AOW-leeftijd en ouder

 

2016

2015

2016

2015

Maximale algemene heffingskorting lagere inkomens

€  2.242

€  2.203

€  1.145

 

€  1.123

Maximale algemene heffingskorting hogere inkomens

-

€  1.342

-

€     685

Maximale arbeidskorting lagere inkomens

€  3.103

€  2.220

€  1.585

€  1.132

Maximale arbeidskorting hogere inkomens

-

€     184

-

€       94

Maximale werkbonus

€  1.119

€  1.119

 

 

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

€  2.769

€  2.152

€  1.413

€  1.097

Jonggehandicaptenkorting

€     719

€     715

 

 

Ouderenkorting

 

 

€  1.187

€  1.042

Ouderenkorting bij een inkomen boven € 35.450

 

 

€       70

€     152

Alleenstaande ouderenkorting

 

 

€     436

€     433

Korting groene beleggingen

0,7%*

0,7%*

0,7%*

0,7%*

Tijdelijke heffingskorting voor VUT en prepensioen

-

€       61

 

 

Levensloopverlofkorting (per jaar van deelname tot 2012)

€     209

€     207

 

 

*) van de vrijstelling in box 3 

Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, of indien u geadviseerd wilt worden op uw specifieke situatie nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen via e-mail of per telefoon op het nummer 020-570 94 40 voor onze vestiging in Amsterdam of 010-201 04 66 voor onze vestiging in Rotterdam.

Wij maken graag tijd voor u!