taxci
 

Belastingtarieven voor particulieren

Belastingtarieven 2014 - Inkomstenbelasting

Laatst gewijzigd: 27-01-2014

Inkomstenbelasting 2014 - jonger dan AOW-leeftijd   

Box 1 Inkomsten uit werk en woning
Belastbaar inkomen    Belasting per schijf  Totaal per schijf  Cumulatief 
van meer dan maar niet meer dan       
 -

 €   19.645

5,1%  €     1.002  €     1.002
 €   19.645  €   33.363 10,85%   €     1.488  €     2.490
 €   33.363  €   56.531 42%  €     9.731  €   12.221
 €   56.531  -  52%  -   

Gecombineerd tarief 2014 - jonger dan AOW-leeftijd

Box 1  Inkomsten uit werk en woning, inclusief 
  premieheffing volksverzekeringen
Belastbaar inkomen    Belasting per schijf  Premie volksverz. Totaal percentage  Totaal per schijf  Cumulatief 
van meer dan maar niet meer dan           
 -   €   19.645   5,1% 31,15% 36,25%  €     7.121  €     7.121

 €   19.645

 €   33.363 10,85% 31,15% 42%  €     5.761  €   12.882
 €   33.363  €   56.531 42%   42%  €     9.730  €   22.612
 €   56.531  -  52%   52%  -   

Gecombineerd tarief 2014 - geboren in 1946

Box 1  Inkomsten uit werk en woning, inclusief 
  premieheffing volksverzekeringen
Belastbaar inkomen    Belasting per schijf  Premie volksverz. Totaal percentage  Totaal per schijf  Cumulatief 
van meer dan maar niet meer dan           
 -   €   19.645 5,1% 13,25% 18,35%  €     3.604  €     3.604
 €  19.645  €   33.363 10,85% 13,25% 24,1%  €     3.306  €     6.910
 €   33.363  €   56.531 42%   42%  €     9.730  €   16.640
 €   56.531  -  52%   52%  -   

 Gecombineerd tarief 2014 - geboren vóór 1 januari 1946 
 

Box 1  Inkomsten uit werk en woning, inclusief 
  premieheffing volksverzekeringen
Belastbaar inkomen    Belasting per schijf  Premie volksverz. Totaal percentage  Totaal per schijf  Cumulatief 
van meer dan maar niet meer dan           
 -   €   19.645 5,1% 13,25% 18,35%  €     3.604  €     3.604
 €   19.645  €   33.555 10,85% 13,25% 24,1%  €     3.352  €     6.956
 €   33.555  €   56.531 42%   42%  €     9.649  €   16.605
 €   56.531  -  52%   52%  -   

 Voor belastingplichtigen die zijn geboren vóór 1 januari 1946 is de bovengrens van de tweede schijf € 33.555.

Box 2 Inkomsten uit aanmerkelijk belang
Tarief 22%

Het tarief voor de belasting op het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang bedraag 25%. Alleen in 2014 geldt er een verlaagd tarief van 22% voor zover het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang niet hoger is dan € 250.000. Over het meerdere is het reguliere tarief van 25% van toepassing.

Box 3 Inkomsten uit sparen en beleggen
Inkomen 4%
Tarief 30%

 

Premieheffing volksverzekeringen 2014
    65+   
Heffing  Tarief  Heffing  Tarief 
AOW  17,90% AOW  nvt
Anw  0,6% Anw  0,6%
AWBZ  12,65% AWBZ  12,65%
Totaal  31,15% Totaal  13,25%

Bedragen heffingskortingen

Heffingskorting

Jonger dan AOW-leeftijd

AOW-leeftijd en ouder

 

2014

2013

2014

2013

Maximale algemene heffingskorting lagere inkomens

€ 2.103

€ 2.001

€ 1.065

€ 1.034

Maximale algemene heffingskorting hogere inkomens

€ 1.366

 

€ 693

 

Maximale arbeidskorting lagere inkomens

€ 2.097

€ 1.723

€ 1.062

€ 890

Maximale arbeidskorting hogere inkomens

€ 367

€ 550

€ 186

€ 284

Maximale werkbonus

€ 1.119

€ 1.100

 

 

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

€ 2.133

€ 2.133

€ 1.080

€ 1.101

Ouderschapsverlofkorting

4,29

4,24

 

 

Alleenstaande-ouderkorting

€ 947

€ 947

€ 480

€ 489

Maximale aanvulling op de alleenstaande-ouderkorting

€ 1.319

€ 1.319

€ 668

€ 681

Jonggehandicaptenkorting

€ 708

€ 708

 

 

Ouderenkorting

 

 

€ 1.032

€ 1.032

Ouderenkorting bij een inkomen boven € 35.450

 

 

€ 150

€ 150

Alleenstaande ouderenkorting

 

 

€ 429

€ 429

Korting groene beleggingen

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%*

Tijdelijke heffingskorting voor VUT en prepensioen

€ 121

€ 182

 

 

Levensloopverlofkorting (per jaar van deelname tot 2012)

€ 205

€ 205

 

 

*) van de vrijstelling in box 3 

Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, of indien u geadviseerd wilt worden op uw specifieke situatie nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen via e-mail of per telefoon op het nummer 020-570 94 40 voor onze vestiging in Amsterdam of 010-201 04 66 voor onze vestiging in Rotterdam.

Wij maken graag tijd voor u!