taxci
 

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2004 - particulieren

Laatst gewijzigd: 18-10-2007

Op dinsdag 16 december 2003 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het afsluitende pakket aan voorgestelde wijzigingen in de belastingwetgeving voor het komende jaar. In dit persbericht geeft het ministerie van Financiƫn een overzicht van de belangrijkste cijfermatige wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2004.


Inkomstenbelasting 2004
Loonbelasting 2004
Rechten van successie, van schenking en overgang 2004
Afdrachtvermindering loonbelasting 2004

Belastingen op milieu grondslag 2004

Autobelastingen 2004

Overige belastingen 2004


 

De inflatiecorrectie voor 2004 leidt tot een bijstelling van de daarvoor in aanmerking komende bedragen met 2,4%. In de tekst zijn tussen haakjes de bedragen vermeld zoals die gelden voor 2003

Persbericht Ministerie van Financiƫn
PERS-2003-274,17 december 2003                

 

 

Terug naar index - Belastingwijzigingen Particulieren