taxci
 

Wijziging op Autobelastingen 2004

Laatst gewijzigd: 11-03-2011

6 Autobelastingen
6.1 Beëindiging stimuleringsregeling laagzwavelige brandstoffen
6.2 Indexatie tarieven motorrijtuigenbelasting
6.3 Stimulering milieuvriendelijke motorrijtuigen
6.4 Aanpassing accessoireregeling BPM
6.5 Eurovignet

  

              Autobelastingen

         Beëindiging stimuleringsregeling laagzwavelige brandstoffen

De accijnsstimuleringsregelingen voor laagzwavelige diesel en benzine worden per januari 2004

beëindigd. De accijns op deze brandstof (zowel benzine als diesel) stijgt met iets meer dan 1,4 eurocent

per liter.

Daarnaast vindt met ingang van 1 januari 2004 ook een aanpassing plaats van de accijnstarieven op

benzine en diesel als gevolg van de jaarlijkse indexatie. De accijns op benzine (euroloodvrij) wordt als

gevolg hiervan verhoogd met 1,5 eurocent per liter. De accijns op dieselolie wordt met 0,8 eurocent per

liter verhoogd.

Met ingang van 1 januari 2004 wordt voorts de brandstoffenbelasting voor benzine en diesel (tot

genoemde datum een afzonderlijke belasting) geïncorporeerd in de accijnzen. Dit heeft geen gevolgen

voor de prijzen aan de pomp.

         Indexatie tarieven motorrijtuigenbelasting

De tarieven van de motorrijtuigenbelasting worden vanaf 2004 jaarlijks aangepast aan de inflatie. Als gevolg hiervan wordt de motorrijtuigenbelasting voor een gemiddelde benzinepersonenauto (plus minus 1000 kg) met ingang van 1 januari 2004 verhoogd met ongeveer € 5 per jaar. De motorrijtuigenbelasting voor een gemiddelde dieselpersonenauto (plus minus 1280 kg) stijgt met ongeveer € 17,50 per jaar.

         Stimulering milieuvriendelijke motorrijtuigen

De vrijstelling van de belasting van personenauto's en motorrijwielen (bpm) voor elektrische en hybride personenauto's wordt nogmaals verlengd met twee jaren, tot 1 juli 2006.

       Aanpassing accessoireregeling BPM

Sommige forfaitaire bedragen voor ingebouwde accessoires, die zijn vrijgesteld voor de belasting op nieuwe auto's (BPM), worden verlaagd. Het forfaitaire bedrag voor het hoofdbeschermingsysteem bij zij­aanrijdingen wordt € 485 (€ 575), voor het navigatiesysteem € 1.250 (€ 1.700), voor de boordcomputer met brandstofverbuikindicator € 150 (€ 325) en voor de cruise-control € 225 (€ 325).

         Eurovignet

De tarieven van de belasting zware motorrijtuigen (eurovignet; van toepassing op vrachtauto's met een toegelaten maximum massa van 12.000 kg of meer) zijn niet gewijzigd.

Voor vrachtauto's:

Aantal assen

tijdvak

Niet-EURO

EURO l

EURO II en schoner

3 of minder

jaar

    960

    850

    750

4 of meer

jaar

1.550

1.400

1.250

3 of minder

één maand

96

85

75

4 of meer

één maand

155

140

125

3 of minder

één week

26

23

20

4 of meer

één week

41

37

33

 

één dag

8

8

8

Voor de wijzigingen van andere belastingwetten zie:

Inkomstenbelasting 2004
Loonbelasting 2004
Rechten van successie, van schenking en overgang 2004
Afdrachtvermindering loonbelasting 2004
Belastingen op milieugrondslag
Autobelastingen
Overige belastingen