taxci
 

Wijzigingen BTW en accijns 2012

Laatst gewijzigd: 07-02-2012

8.1          Btw, vereenvoudiging bij nummerverwerving

Per 1 januari 2012 wordt er in Nederland geen btw meer geheven voor goederen die door een Nederlandse ondernemer onder zijn Nederlandse btw-identificatienummer in een andere EU-lidstaat worden verhandeld. Het moet daarbij gaan om een transactie waarbij drie partijen in drie verschillende EU-lidstaten zijn betrokken en de goederen buiten Nederland blijven. Voorheen werd er in deze situatie wel btw geheven en diende er aangifte en een apart teruggaafverzoek te worden gedaan. Door deze vereenvoudiging blijven handelaren gemakkelijker buiten de Nederlandse btw-heffing als het gaat om handel in goederen buiten Nederland.

8.2            Accijnzen

8.2.1         Alcoholaccijns

De accijns van wijn en tussenproducten blijft onveranderd ten opzichte van 2011 en bedraagt per fles van 0,75 liter:

Wijn tot 8,5% alcohol

€ 0,26

Wijn van 8,5 – 15% alcohol

€ 0,53

Wijn met meer dan 15% alcohol

€ 0,92

Mousserende wijn en champagne tot 8,5% alcohol

€ 0,34

Mousserende wijn en champagne met meer dan 8,5% alcohol

€ 1,80

Tussenproducten tot 15% alcohol

€ 0,65

Tussenproducten zoals port en sherry met meer dan 15% alcohol

€ 0,92

Mousserende tussenproducten, ongeacht het alcoholpercentage

€ 1,80

Ook voor de accijns op bier is geen wijziging voorzien in 2012. Het accijnstarief is voor bijvoorbeeld pils, afhankelijk van de soort, € 0,245 of € 0,326 per liter.

8.2.2         Tabaksaccijns

Per 1 april 2012 vindt conform de bestaande wettelijke systematiek de jaarlijkse aanpassing plaats van de tarieven van de tabaksaccijns. Dit gebeurt op basis van de wijziging in het gemiddelde prijspeil van sigaretten en shag.

8.2.3         Accijns van minerale oliën

Het accijnstarief van LPG wordt de komende 4 jaar elk jaar verhoogd met € 0,0125 per kg, Dee eerste stap is in 2012. De accijnstarieven van andere minerale oliën worden in 2012 verhoogd als gevolg van de jaarlijkse indexering. De indexatiefactor voor 2012 is 1,7%.

De accijnstarieven voor de meest gebruikte brandstoffen zijn in 2012 als volgt, waarbij het tarief is vermeld per liter (alleen LPG per kg):

 

2012

2011

Benzine

€ 0,73

€ 0,72

Kerosine

€ 0,43

€ 0,42

Diesel

€ 0,43

€ 0,42

LPG

€ 0,17

€ 0,16

Rode diesel

€ 0,26

€ 0,25

Huisbrandolie

€ 0,26

€ 0,25

Voor accijnstarieven van andere producten en voor de terug te ontvangen bedragen aan accijns in verband met bepaalde verzoeken om teruggaaf wordt verwezen naar www.douane.nl.

8.2.4         Vrijstelling commerciële binnenlandse vluchten

In 2012 wordt opnieuw de vrijstelling of mogelijkheid tot teruggaaf van accijns ingevoerd voor motorbrandstoffen ten behoeve van commerciële binnenlandse vluchten. Dit geldt dus niet voor de plezierluchtvaart waaronder begrepen niet commerciële zakelijke vluchten.

 8.2.5         Vervallen ‘luchtvaarttarief’ voor kerosine

In verband met het opnieuw invoeren van de vrijstelling of teruggaaf van accijns voor motorbrandstoffen ten behoeve van commerciële binnenlandse vluchten vervalt per 2012 het verlaagde accijnstarief voor kerosine ten behoeve van de luchtvaart. Voortaan is voor kerosine ten behoeve van binnen- en buitenlandse vluchten voor de plezierluchtvaart, waaronder begrepen niet commerciële zakelijke vluchten, het reguliere accijnstarief van € 0,43 per liter verschuldigd.

 8.2.6         Teruggaaf accijns biobrandstoffen

Biobrandstoffen worden belast naar het accijnstarief van de gelijkwaardige fossiele brandstof. De biobrandstof heeft vaak een lagere energie-inhoud dan de gelijkwaardige fossiele brandstof, waardoor op 1 liter minder ver kan worden gereden. Feitelijk wordt dan te veel accijns betaald. Onder voorwaarden kan daarom vanaf 2012 voor biobrandstoffen gebruikt als motorbrandstof voor het wegverkeer een gedeeltelijke teruggaaf van accijns worden verkregen ter correctie van de lagere energie-inhoud. Deze teruggaaf kan worden gedaan door degene die de accijns is verschuldigd ter zake van de uitslag tot verbruik (dit is de meeste gevallen de vergunninghouder accijnsgoederenplaats).

 

Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, of indien u geadviseerd wilt worden op uw specifieke situatie nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen via e-mail of per telefoon op het nummer 020-5709440 (kantoor Amsterdam) of  010-2010 466 (kantoor Rotterdam).

Wij maken graag tijd voor u !