taxci
 

Wijzigingen Autobelastingen 2012

Laatst gewijzigd: 07-02-2012

6.1             Tarieven BPM

De CO2-grenzen in de Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) worden aangescherpt. De eerste aanscherping van de CO2-grenzen vindt per 1 juli 2012 plaats. Daarna vindt een jaarlijkse aanpassing plaats per 1 januari (vanaf 1 januari 2013). Er blijft een vrijstelling bestaan voor de meest zuinige auto’s.

Met ingang van 1 juli 2012 komt er een vierde schijf in de tariefstructuur van de BPM. Hierdoor zullen de ‘slurpers’ zwaarder belast worden.

Het huidige onderscheid in CO2-grenzen voor benzine en diesel verdwijnt. De komende jaren groeien deze grenzen langzaam naar elkaar toe. Vanaf 2015 wordt er geen onderscheid meer gemaakt en gelden in de BPM voor benzine- en dieselauto’s dezelfde CO2-grenzen en CO2-tarieven.

De huidige vaste toeslag in de BPM voor dieselauto’s ter compensatie van het accijnsvoordeel dat een dieselauto geniet, wordt met ingang van 1 juli 2012 omgezet in een CO2-afhankelijke dieseltoeslag. De CO2-afhankelijke dieseltoeslag gaat uit van een tarief per gram CO2-uitstoot boven de 70 gr/km. Dit houdt in dat vanaf 1 juli 2012 voor dieselauto’s met een CO2 -uitstoot van minder dan 92 gr/km maar meer dan 70 gr/km niet langer volledige vrijstelling BPM geldt; wel vrijstelling van de basis van de BPM, geen vrijstelling van de dieseltoeslag. De volledige vrijstelling zal slechts gaan gelden voor dieselauto’s met een CO2-uitstoot van hooguit 70 gr/km.

In de onderstaande tabel zijn de tarieven van de BPM per 1 januari 2011, per 1 januari 2012 en per 1 juli 2012 opgenomen.

Tabel tarieven BPM 2011 en 2012

 

2011

1 januari 2012

1 juli 2012

Basispercentage BPM (in % catalogusprijs)

19%

11,1%

11,1%

Benzinekorting ( in €)

-824

-450

-450

Vaste dieseltoeslag (in €)

1.526

1.900

nvt

CO2-afhankelijke dieseltoeslag, per gram CO2-uitstoot boven 70 gr/km (in €)

nvt

nvt

40,68

 

 

 

 

CO2-grenzen benzine

 

 

 

Vrijgesteld (gr/km)

<111

<111

<103

Eerste schijf (gr/km)

111-180

111-180

103-159

Tweede schijf (gr/km)

181-270

181-270

160-237

Derde schijf (gr/km)

>270

>270

238-242

Vierde schijf (gr/km)

nvt

nvt

>242

 

 

 

 

CO2-grenzen diesel

 

 

 

Vrijgesteld (gr/km)

<96

<96

<92

Eerste schijf (gr/km)

96-155

96-155

92-143

Tweede schijf (gr/km)

156-232

156-232

144-211

Derde schijf (gr/km)

>232

>232

212-225

Vierde schijf (gr/km)

nvt

nvt

>225

 

 

 

 

Tarief eerste schijf per gr/km (in €)

61

94

101

Tarief tweede schijf per gr/km (in €)

202

280

121

Tarief derde schijf per gr/km (in €)

471

654

223

Tarief vierde schijf per gr/km (in €)

nvt

nvt

559

6.2             Aardgasauto's

Nu worden aardgasauto's voor de BPM nog beschouwd als een dieselauto. Met ingang van 1 juli 2012 zijn de CO2-grenzen en -tarieven voor benzineauto’s van toepassing op de aardgasauto’s. Hierdoor zal de BPM voor een aardgasauto lager gaan uitvallen. In de MRB wordt voor deze auto’s de zogenoemde LPG-toeslag van toepassing, meer specifiek de (lagere) toeslag die van toepassing is op auto’s met een zogenoemde LPG-3-installatie.

6.3             Faciliteit Euro-6 dieselpersonenauto's

Nederland maakt gebruik van de mogelijkheid om Euro-6 dieselpersonenauto’s fiscaal te stimuleren. De stimulering mag blijven bestaan totdat de Euro-6 norm verplicht wordt (per 1 september 2015). Deze stimulering houdt in dat in 2012 voor een Euro-6 dieselpersonenauto een korting op de BPM geldt van € 1000 en in 2013 van € 500. 

6.4             Tarieven MRB

De tarieven van de motorrijtuigenbelasting (MRB) worden aangepast aan de inflatie. De inflatiecorrectie voor 2012 is 1,7%. Voor een gemiddelde benzinepersonenauto (1.000 kg) stijgt de MRB met € 4 per jaar. Voor de gemiddelde dieselpersonenauto (1.250 kg) stijgt de MRB met € 16 per jaar. De MRB voor motoren wordt in 2012 met 6% verhoogd. Dit komt neer op een MRB-verhoging van € 4 per jaar. De MRB voor motoren wordt in 2013 met 12% verhoogd. 

6.5             Vrijstelling zeer zuinige auto's in MRB

De vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor zeer zuinige auto’s vervalt per 1 januari 2014 voor zowel nieuwe als bestaande personenauto’s. Vanaf 2014 zal de MRB hierdoor alleen nog op gewicht gebaseerd zijn. Tot 1 januari 2014 gelden de huidige CO2-grenzen voor de vrijstelling in de MRB voor zeer zuinige auto’s (benzine 110 gr/km, diesel 95 gr/km).

Personenauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km zullen tot en met 2015 worden vrijgesteld. Deze vrijstelling is bedoeld om de ontwikkeling en aanschaf van de nieuwe generatie zeer zuinige auto’s te stimuleren.

6.6             Vrijstelling oldtimers in MRB

De vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor oldtimers wordt gewijzigd. De huidige voorwaarde dat het motorrijtuig 25 jaar of ouder moet zijn wordt vervangen door de voorwaarde dat het motorrijtuig ten minste 30 jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen. Voor nieuwe gevallen - dat wil zeggen motorrijtuigen die op 31 december 2011 nog geen 25 jaar oud zijn - geldt de vrijstelling daarbij niet langer voor een eventuele brandstoftoeslag. Voor motorrijtuigen die op 31 december 2011 al 25 jaar of ouder zijn blijft de huidige vrijstelling van toepassing, inclusief eventuele brandstoftoeslag. Voor motorrijtuigen die in de jaren 1987-1990 voor het eerst in gebruik zijn genomen is er een overgangsregeling die inhoudt dat een motorrijtuig uit 1987 na 26 jaar gebruik kan maken van de nieuwe vrijstelling voor oldtimers, een motorrijtuig uit 1988 na 27 jaar, een motorrijtuig uit 1989 na 28 jaar en een motorrijtuig uit 1990 na 29 jaar.

 

Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, of indien u geadviseerd wilt worden op uw specifieke situatie nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen via e-mail of per telefoon op het nummer 020-5709440 (kantoor Amsterdam) of  010-2010 466 (kantoor Rotterdam).

Wij maken graag tijd voor u !