taxci
 

Wijzigingen Afdrachtvermindering Loonbelasting 2012

Laatst gewijzigd: 07-02-2012

3.1          Afdrachtvermindering onderwijs

De afdrachtvermindering onderwijs is de verzamelnaam voor verschillende afdrachtverminderingen die gerelateerd zijn aan onderwijs. Voor elke afdrachtvermindering gelden eigen voorwaarden om ervoor in aanmerking te komen.

De 8 categorieën binnen de afdrachtvermindering onderwijs zijn:

 • de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) tot een bedrag van max. € 2.753 (€ 2.738);
 • assistenten in opleiding of onderzoekers in opleiding tot een bedrag van max. € 2.781 (€ 2.738);
 • overig promotieonderzoek tot een bedrag van max. € 2.781 (€ 2.738);
 • initiële opleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo) tot een bedrag van max. € 2.753 (€ 2.738);
 • scholing tot startkwalificatieniveau tot een bedrag van max. € 3.337 (€ 3.286);
 • leerwerktraject vmbo tot max. € 2.781 (€ 2.738);
 • stage in het kader van de beroepsopleidende leerweg (bol) tot een bedrag van max. € 1.322 (€ 1.315);
 • procedure erkenning verworven competenties (EVC) voor een bedrag van € 334 (€ 329).

Per 1 januari 2012 is de afdrachtvermindering onderwijs uitgebreid en geldt deze ook voor werknemers die elders in de EU of EER een opleiding volgen. Deze uitbreiding geldt alleen voor:

 • de beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
 • initiële opleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo)
 • een stage in het kader de beroepsopleidende leerweg (bol)

Het toetsloon voor 2012 is € 24.170 (€ 23.943).

 3.2             Verruiming afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk

Werkgevers kunnen een afdrachtvermindering van loonbelasting krijgen voor werknemers die (gekwalificeerd) speur- en ontwikkelingswerk (S&O) verrichten. Per 1 januari 2012 worden de percentages en de loongrens voor de afdrachtvermindering S&O  aangepast. De afdrachtvermindering S&O bedraagt in 2012 42% van de S&O-loonsom voor zover dit loon in totaal niet meer bedraagt dan € 110.000 en 14% over de resterende S&O-loonsom. De S&O-loonsom wordt bepaald door het verwachte aantal S&O-uren te vermenigvuldigen met het gemiddelde S&O-uurloon. De S&O-afdrachtvermindering bedraagt maximaal € 14 miljoen (plafond).

Voor de toepassing van de afdrachtvermindering S&O is een S&O-verklaring van het Agentschap NL noodzakelijk. Binnen een kalenderjaar mag de werkgever voor maximaal drie perioden van minstens drie kalendermaanden en maximaal zes kalendermaanden een aanvraag indienen. Een verklaring voor een heel kalenderjaar wordt alleen onder bepaalde voorwaarden afgegeven.

3.3             Uitbreiding afdrachtvermindering zeevaart

De afdrachtvermindering zeevaart is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2006 uitgebreid. Vanaf deze datum geldt de afdrachtvermindering ook voor zeilschepen (Commercial Cruising Vessels) met een nationaal veiligheidscertificaat voor een onbeperkt vaargebied.

 

Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, of indien u geadviseerd wilt worden op uw specifieke situatie nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen via e-mail of per telefoon op het nummer 020-5709440 (kantoor Amsterdam) of  010-2010 466 (kantoor Rotterdam).

Wij maken graag tijd voor u !