taxci
 

Wijzigingen Schenk- en erfbelasting 2012

Laatst gewijzigd: 07-02-2012

4.1             Tarieven schenk- en erfbelasting

 Tarieven schenk- en erfbelasting 2012

Deel van de belaste verkrijging

Tariefgroep 1 (partners en kinderen)

Tariefgroep 1A (kleinkinderen)

Tariefgroep 2 (overige verkrijgers)

€ 0 - € 115.708

10%

18%

30%

€ 115.708 – hoger

20%

36%

40%

 Tarieven schenk- en erfbelasting 2011

Deel van de belaste verkrijging

Tariefgroep 1 (partners en kinderen)

Tariefgroep 1A (kleinkinderen)

Tariefgroep 2 (overige verkrijgers)

€ 0 - € 118.708

10%

18%

30%

€ 118.708 – hoger

20%

36%

40%

 4.2               Vrijstellingen schenkbelasting

 

2012

2011

Kinderen

€ 5.030

€ 5.030

Kinderen 18-35 (eenmalig)

Of

Kinderen 18-35 (eenmalig) indien schenking wordt aangewend voor aankoop huis of voor een studie

€ 24.144

 

€ 50.300

€ 24.144

 

€ 50.300

Overige verkrijgers

€ 2.012

€ 2.012

 4.3             Vrijstellingen erfbelasting

 

2012

2011

Partners

€ 603.600

€ 603.600

Kinderen en kleinkinderen

€ 19.114

€ 19.114

Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen

€ 57.342

€ 57.342

Ouders

€ 45.270

€ 45.270

Overige verkrijgers

€ 2.012

€ 2.012

De vrijstelling geldt ook als meer wordt verkregen dan het bedrag van de vrijstelling. Als een partner in 2012 bijvoorbeeld € 703.600 uit de nalatenschap van een erflater verkrijgt, is de vrijstelling van € 603.600 van toepassing en wordt slechts een verkrijging van € 100.000 in de heffing betrokken.

 4.4             Ondernemingsvermogen

Een verkrijging van ondernemingsvermogen is tot een waarde van € 1.006.000 van de objectieve ondernemingen voor 100% vrijgesteld. Voor ondernemingen die meer waard zijn dan die € 1.006.000 (€ 1.006.000) geldt voor het meerdere verkregene een vrijstelling van 83%. Voor de belasting die dan eventueel nog is verschuldigd over het niet-vrijgestelde deel (veelal tariefgroep I tegen een tarief van 10-20%) kan 10 jaar uitstel van betaling worden verkregen.

 4.5             Aanpak zwart vermogen

Er is een aantal maatregelen getroffen om het ontduiken van erfbelasting over zwart geld in het buitenland te voorkomen. Een van de maatregelen is dat de termijn om erfbelasting na te vorderen over buitenlands vermogen onbeperkt is. Die maatregelen gelden vanaf 1 januari 2012.

 

Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, of indien u geadviseerd wilt worden op uw specifieke situatie nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen via e-mail of per telefoon op het nummer 020-5709440 (kantoor Amsterdam) of  010-2010 466 (kantoor Rotterdam).

Wij maken graag tijd voor u !