taxci
 

Belastingwijzigingen 2014

Laatst gewijzigd: 28-01-2014

Op woensdag 18 december 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2014, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2014, de Wet aanpak fraude en fiscaliteit en de Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste, cijfermatige wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2014.

Voor een overzicht van de belangrijkste tarieven voor bedrijven, klikt u hier. Voor particulieren, klikt u hier.

De inflatiecorrectie voor 2014 leidt tot een bijstelling van de daarvoor in aanmerking komende bedragen met 1,7%. In de tekst zijn tussen haakjes de bedragen vermeld zoals die gelden voor 2013. Veel bedragen die in eerdere jaren wel werden gecorrigeerd voor inflatie zijn niet aangepast per 1 januari 2014.

Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2014.

Onderwerp

 

Inkomstenbelasting

Loonbelasting

Afdrachtvermindering loonbelasting

Tarieven schenk- en erfbelasting

Belastingen op milieugrondslag

Autobelastingen

Vennootschapsbelasting

BTW en accijns

Overige belastingen

Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, of indien u geadviseerd wilt worden op uw specifieke situatie nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen via e-mail of per telefoon op het nummer 020-5709440 (kantoor Amsterdam) of 010-2010 466 (kantoor Rotterdam).

Wij maken graag tijd voor u!