taxci
 

Wijzigingen Belastingen op milieugrondslag 2012

Laatst gewijzigd: 07-02-2012

5.1             Afvalstoffenbelasting en grondwaterbelasting

De afvalstoffenbelasting en de grondwaterbelasting worden per 1 januari 2012 afgeschaft.

5.2             Tarieven

De tarieven van de belasting op leidingwater, de kolenbelasting, de energiebelasting en de verpakkingenbelasting worden verhoogd als gevolg van de jaarlijkse indexering. De indexatiefactor voor 2012 is 1,7%. Er wordt geen indexering toegepast op het vaste energiebelastingtarief voor aardgas dat via een CNG-vulstation wordt afgeleverd. Dat vaste tarief wordt namelijk de komende vier jaar elk jaar verhoogd met ruim 3 eurocent per kubieke meter aardgas, te beginnen per 1 januari 2012.

 5.2.1         Belasting op leidingwater

Het tarief van de leidingwaterbelasting, per kubieke meter, bedraagt:

 

2012

2011

Leidingwater tot een maximum van 300 kubieke meter

€ 0,161

€ 0,158

 5.2.2         Belasting op kolen

Het tarief van de kolenbelasting, per 1000 kilogram, bedraagt:

 

2012

2011

Kolen

€ 13,73

€ 13,50

 5.2.3         Energiebelasting

De tarieven voor de energiebelasting, per kubieke meter, bedragen:

 

2012

2011

Aardgas (kubieke meter)

 

 

0 – 5.000

€ 0,1667

€ 0,1639

5.000 – 170.000

€ 0,1443

€ 0,1419

170.000 – 1 mln.

€ 0,0400

€ 0,0393

1 mln. – 10 mln.

€ 0,0127

€ 0,0125

Boven 10 mln. niet-zakelijk

€ 0,0119

€ 0,0117

Boven 10 mln. zakelijk

€ 0,0083

€ 0,0082

T.b.v. CNG-vulstation*

€ 0,0639

€ 0,0318

 * een rechtstreeks op het distributienet van aardgas aangesloten inrichting waar uitsluitend aardgas wordt samengeperst tot CNG, dat wordt afgeleverd aan motorrijtuigen.

 

2012

2011

Elektriciteit (kWh)

 

 

0 – 10.000

€ 0,1140

€ 0,1121

10.000 – 50.000

€ 0,0415

€ 0,0408

50.000 – 10 mln.

€ 0,0111

€ 0,0109

Boven 10 mln. niet-zakelijk

€ 0,0010

€ 0,0010

Boven 10 mln. zakelijk

€ 0,0005

€ 0,0005

Op de energiebelasting, die aan de hand van deze tarieven is berekend, wordt vervolgens per elektriciteitsaansluiting met verblijfsfunctie (bijvoorbeeld een aansluiting in een eengezinswoning) een belastingvermindering van € 318,62 per verbruiksperiode van twaalf maanden toegepast. Voor elektriciteitsaansluitingen zonder verblijfsfunctie geldt een belastingvermindering van € 119,62.

 5.2.4         Verpakkingenbelasting

De tarieven van de verpakkingenbelasting, per kilogram verpakkingsmateriaal, bedragen:

 

2012

2011

Aluminium en legeringen van aluminium

€ 0,9726

€ 0,9563

Kunststof

€ 0,4813

€ 0,4733

Overige metalen

€ 0,1622

€ 0,1595

Biokunststof

€ 0,0814

€ 0,0800

Papier en karton

€ 0,0814

€ 0,0800

Glas

€ 0,0734

€ 0,0722

Hout

€ 0,0215

€ 0,0211

Andere materiaalsoorten

€ 0,1796

€ 0,1766

Indien uitsplitsing naar materiaalsoorten niet mogelijk is

€ 0,5200

€ 0,5100

Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, of indien u geadviseerd wilt worden op uw specifieke situatie nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen via e-mail of per telefoon op het nummer 020-5709440 (kantoor Amsterdam) of  010-2010 466 (kantoor Rotterdam).

Wij maken graag tijd voor u !