taxci
 

Wijzigingen vennootschapsbelasting en dividendbelasting 2008

Laatst gewijzigd: 08-01-2008

 

7 Vennootschapsbelasting/dividendbelasting

 

7.1 Tarieven

Tarieven vennootschapsbelasting in 2008 bij een winst:

 

meer dan

maar niet meer dan

bedraagt het percentage 

-

   40.000

20,0

   40.000

200.000

23,0

200.000

 

25,5

 

 

Tarieven vennootschapsbelasting in 2007 bij een winst:

 

meer dan

maar niet meer dan

bedraagt het percentage 

-

€ 25.000

20,0

€ 25.000

60.000

23,5

60.000

 

25,5

 

 

7.2 Beperking renteaftrek

Per 1 januari 2008 wordt de anti-misbruikbepaling inzake renteaftrek in de vennootschapsbelasting aangescherpt. Voortaan mag de fiscus aantonen dat bij een concern-transactie geen sprake is van zakelijke overwegingen, ook als in het buitenland 10% of meer belasting wordt betaald door de ontvanger. De binnen het concern betaalde rente is in dat geval niet aftrekbaar. Voor gewone zakelijke transacties blijft de rente aftrekbaar.

 

7.3 Verruiming octrooibox

Voordelen uit immateriële activa waarvoor door de belastingplichtige (zelf) een octrooi is verkregen, kunnen op verzoek worden belast naar een tarief van 10%. Dit geldt ook voor kwekersrechten. Voorgaande is met terugwerkende kracht op 1 januari 2007 in werking getreden. 

Per 1 januari 2008 wordt de octrooibox uitgebreid met immateriële activa waarvoor geen octrooi is verleend maar die wel zijn voortgekomen uit een Speur- en ontwikkelingsproject, waarvoor door Senternovem een S&O-verklaring is afgegeven.

 

7.4 Woningcorporaties

Woningcorporaties worden per 1 januari 2008 integraal vennootschapsbelastingplichtig voor al hun activiteiten. Nu zijn woningcorporaties alleen belastingplichtig voor hun commerciële activiteiten.

 

7.5 Versoepeling vrijstelling inkoop eigen aandelen 

Vanaf 1 januari 2008 wordt in de dividendbelasting de drempelvrijstelling, voor het onbelast inkopen van aandelen, gewijzigd in een voetvrijstelling. Dit houdt in dat voortaan alle inkopen onder de limiet niet belast zijn met dividendbelasting. Voorheen was bij overschrijding van de limiet ook het gedeelte onder de limiet belast. Bovendien wordt de limiet verdubbeld.