taxci
 

Overige inkomsten uit het buitenland - de Europese vrijstelling voor rente en royalty's

Laatst gewijzigd: 02-12-2020

Er geldt een Europese vrijstelling voor rente en royalty's op basis van een Richtlijn, de zogenaamde EU Rente en Royalty Richtlijn. Op basis van deze Richtlijn zijn rente en royalty betalingen aan verbonden lichamen binnen de Europese Unie vrijgesteld van bronbelasting. Hiermee voorkomt de Richtlijn dubbele heffing op rente en royalty betalingen. De Richtlijn is op 1 januari 2004 in werking getreden.

 

Terug naar index - Overige inkomsten uit het buitenland

Terug naar index - Belastingverdragen

Terug naar index - Bronbelastingen in het buitenland