taxci
 

Overzicht onderhandelingen belastingverdragen

Laatst gewijzigd: 02-12-2020

De Nederlandse overheid onderhandelt voortdurend met andere landen over (nieuwe) belastingverdragen.

In 2020 heeft Nederland reeds geïnitieerde gesprekken voortgezet met onder andere:

 • België,
 • Brazilië
 • Chili
 • Marokko
 • Oeganda
 • Portugal

  

In 2020 heeft Nederland gesprekken (her)start met

 • Australië
 • India
 • Israël
 • Mozambique
 • Senegal
 • Thailand

Doel van de onderhandelingen is om tot een nieuw of gewijzigd belastingverdrag te komen.

Een dergelijk verdrag omvat afspraken die moeten voorkomen dat bedrijven of burgers dubbele belasting betalen en verdeelt de heffingsrechten tussen Nederland en het andere land.

Naast onderhandelingen met de genoemde landen probeert Nederland binnen het Koninkrijk gesprekken te starten met Aruba, en de reeds geïnitieerde gesprekken met Curaçao voort te zetten.

Elk jaar publiceert het Ministerie van Financiën een persbericht met een update over de onderhandlingen in het betreffende jaar.

  

Terug naar index - Belastingverdragen