taxci
 

Wijzigingen schenk- en erfbelasting 2014

Laatst gewijzigd: 17-01-2014

4.1 Tarieven schenk- en erfbelasting

Tarieven schenk- en erfbelasting 2014

Deel van de belaste verkrijging

Tariefgroep 1 (partners en kinderen)

Tariefgroep 1A (kleinkinderen)

Tariefgroep 2 (overige verkrijgers)

€ 0 - € 117.214

10%

18%

30%

€ 117.214 – hoger

20%

36%

40%

Tarieven schenk- en erfbelasting 2013

Deel van de belaste verkrijging

Tariefgroep 1 (partners en kinderen)

Tariefgroep 1A (kleinkinderen)

Tariefgroep 2 (overige verkrijgers)

€ 0 - € 118.254

10%

18%

30%

€ 118.254 – hoger

20%

36%

40%

4.2 Vrijstellingen schenkbelasting

 

2014

2013

Kinderen

€ 5.229

€ 5.141

Kinderen 18-40 (eenmalig)

Of

Kinderen 18-40 (eenmalig) indien schenking wordt aangewend voor de eigen woning of voor een studie

€ 25.096

 

€ 52.281

€ 24.676

 

€ 51.407

Overige verkrijgers

€ 2.092

€ 2.057

Er is een overgangsregeling. Als vóór 1 januari 2010 gebruik gemaakt is van de eenmalige verhoogde vrijstelling, mag het aanvullende bedrag voor de eigen woning nog vrijgesteld worden geschonken. De extra verhoogde vrijstelling voor de eigen woning geldt ook als niet een bedrag maar een woning wordt geschonken.

4.2.1 Tijdelijk verruimde vrijstelling voor de eigen woning

Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 is de vrijstelling van de schenkbelasting tijdelijk verruimd:

  • De hoogte van de vrijstelling wordt verruimd tot € 100.000
  • De schenking mag ook worden verkregen van een familielid of van een derde
  • De ontvanger hoeft niet meer tussen de 18 en 40 jaar te zijn
  • De schenking mag ook gebruikt worden voor de aflossing van een restschuld
  • Voor toepassing van de vrijstelling moeten zowel schenking als besteding plaatsvinden vóór 1 januari 2015

4.3 Vrijstellingen erfbelasting

 

2014

2013

Partners

€ 627.367

€ 616.880

Kinderen en kleinkinderen

€ 19.868

€ 19.535

Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen

€ 59.601

€ 58.604

Ouders

€ 47.053

€ 46.266

Overige verkrijgers

€ 2.092

€ 2.057

De vrijstelling geldt ook als meer wordt verkregen dan het bedrag van de vrijstelling. Als een partner in 2014 bijvoorbeeld € 727.367 uit de nalatenschap van een erflater verkrijgt, is de vrijstelling van € 627.367 van toepassing en wordt slechts een verkrijging van € 100.000 in de heffing betrokken.

4.4 Ondernemingsvermogen

Een verkrijging van ondernemingsvermogen is tot een waarde van € 1.045.611 (€ 1.028.132) van de objectieve ondernemingen voor 100% vrijgesteld. Voor ondernemingen die meer waard zijn dan die € 1.045.611 (€ 1.028.132) geldt voor het meerdere verkregen een vrijstelling van 83%. Als een deel van een objectieve onderneming wordt verkregen, wordt de 100% vrijstelling naar rato toegepast. Voor belasting, die eventueel nog verschuldigd is over het niet vrijgestelde deel, kan 10 jaar uitstel van betaling worden verkregen.

Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, of indien u geadviseerd wilt worden op uw specifieke situatie nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen via e-mail of per telefoon op het nummer 020-5709440 (kantoor Amsterdam) of 010-2010 466 (kantoor Rotterdam).

Wij maken graag tijd voor u!