taxci
 

Wijzigingen autobelastingen 2014

Laatst gewijzigd: 17-01-2014

6.1 Tarieven BPM

De komende jaren groeien de CO2-grenzen voor benzine en diesel langzaam naar elkaar toe. Vanaf 2015 wordt er geen onderscheid meer gemaakt en gelden in de BPM voor benzine- en dieselauto’s dezelfde CO2-grenzen en CO2-tarieven.

In de onderstaande tabel zijn de tarieven van de BPM per 1 januari 2014 opgenomen. Deze tarieven zijn al aangepast aan de inflatie (1,7%)

Tabel tarieven BPM 2014

Tarieven benzineauto’s (inclusief aardgas en lpg)

Bij een CO2-uitstoot van meer dan

Maar niet meer dan

Bedraagt de belasting voor een personenauto die wordt aangedreven anders dan door een motor met compressieontsteking, het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde bedrag te vermenigvuldigen met het aantal gram/km CO2-uitstoot dat de in kolom I vermelde CO2-uitstoot te boven gaat.

I

II

III

IV

-

88

0

0

88 gram/km

124

0

€ 105

124 gram/km

182

€ 3.780

€ 126

182 gram/km

203

€ 11.088

€ 237

203 gram/km

-

€ 16.065

€ 474

 

Tarieven dieselauto’s

Bij een CO2-uitstoot van meer dan

Maar niet meer dan

Bedraagt de belasting voor een personenauto die wordt aangedreven anders dan door een motor met compressieontsteking, het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde bedrag te vermenigvuldigen met het aantal gram/km CO2-uitstoot dat de in kolom I vermelde CO2-uitstoot te boven gaat.

I

II

III

IV

-

85

0

0

85 gram/km

120

0

€ 105

120 gram/km

175

€ 3.675

€ 126

175 gram/km

197

€ 10.605

€ 237

197 gram/km

-

€ 15.819

€ 474

Dieseltoeslag

De toeslag voor personenauto’s met een dieselmotor is € 72,93 per gram CO2-uitstoot boven de 70 gram CO2-uitstoot per kilometer.

6.2 Faciliteit Euro-6 dieselpersonenauto's

Nederland maakt gebruik van de mogelijkheid om Euro-6 dieselpersonenauto’s fiscaal te stimuleren. Deze stimulering hield in dat in 2013 voor een Euro-6 dieselpersonenauto een korting op de BPM geldt van € 500. Vanaf 2014 vervalt deze stimulering.

6.3 Tarieven MRB

De tarieven van de motorrijstuigenbelasting (MRB) worden aangepast aan de inflatie. De inflatiecorrectie voor 2014 is 1,7%

6.4 Vrijstelling zeer zuinige auto's in MRB

De vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor zeer zuinige auto’s vervalt per 1 januari 2014 voor zowel nieuwe als bestaande personenauto’s. Vanaf 2014 zal de MRB hierdoor alleen nog op gewicht gebaseerd zijn. Tot 1 januari 2014 gelden de huidige CO2-grenzen voor de vrijstelling in de MRB voor zeer zuinige auto’s (benzine 110 gr/km, diesel 95 gr/km).

Personenauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km zullen tot en met 2015 worden vrijgesteld. Deze vrijstelling is bedoeld om de ontwikkeling en aanschaf van de nieuwe generatie zeer zuinige auto’s te stimuleren. In de praktijk betreft het voornamelijk (semi)elektrische auto’s.

6.5 Vrijstelling oldtimers in MRB

Vanaf 1 januari 2014 zijn alle motorrijtuigen van 40 jaar en ouder vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting (MRB). Daarnaast komt er een overgangsregeling voor personen- en bestelauto’s rijdend op benzine, alsmede motorrijwielen, bussen en vrachtauto’s, die op 1 januari 2014 26 jaar of ouder zijn maar nog geen 40 jaar. Personen- en bestelauto’s niet rijdend op benzine zoals bijvoorbeeld diesel- en LPG-auto’s komen niet in aanmerking voor de overgangsregeling. De beperking van ‘uitsluitend op benzine rijden’ geldt niet voor vrachtauto en autobus.

6.5.1 De overgangsregeling voor oldtimers

Motorrijtuigen die onder de overgangsregeling vallen, komen in aanmerking voor een kwarttarief. Het kwarttarief geldt voor een heel kalenderjaar met een maximum van € 120. Voorwaarde is wel dat er in de maanden januari, februari en december geen gebruik wordt gemaakt van de openbare weg. Als de overgangsregeling wordt toegepast voor een voertuig en er toch mee wordt gereden of als het voertuig toch wordt geparkeerd op de openbare weg in januari, februari en december is de houder van het voertuig alsnog de normale MRB verschuldigd voor het gehele kalenderjaar plus een forse verzuimboete.

De houder van het voertuig kan jaarlijks kiezen voor de toepassing van de overgangsregeling voor het komend kalenderjaar. De aanvraag en de betaling moeten gedaan zijn vóór 1 januari.

De overgangsregeling treedt al op 1 januari 2014 in werking. Om in 2014 gebruik te kunnen maken van deze regeling ontvangt de houder van het voertuig daarom eind 2013/begin 2014 een brief en krijgt hij tot 1 maart 2014 de tijd om een keuze te maken en te betalen. Ook mag er in de maanden januari en februari 2014 gewoon gebruik van de openbare weg worden gemaakt.

Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, of indien u geadviseerd wilt worden op uw specifieke situatie nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen via e-mail of per telefoon op het nummer 020-5709440 (kantoor Amsterdam) of 010-2010 466 (kantoor Rotterdam).

Wij maken graag tijd voor u!