taxci
 

Wijzigingen BTW en accijns 2014

Laatst gewijzigd: 17-01-2014

8.1 Btw

8.1.1 BTW integratielevering

Met ingang van 1 januari 2014 vervalt de zogenoemde integratielevering. Wanneer een ondernemer zelf een goed vervaardigt en dit goed vervolgens gaat gebrui9ken voor prestaties die deels of geheel van btw zijn vrijgesteld, dan werd dit tot 2014 aangemerkt als een met btw belaste integratielevering. De btw werd vervolgens geheven over de waarde van dat vervaardigde goed. Nu deze integratielevering is afgeschaft, betekent dit geen heffing van btw meer in die gevallen. Daarnaast vervalt daarmee ook het integrale recht op aftrek van btw op de kosten die met die vervaardiging van het goed gemoeid zijn.

8.1.2 Verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen

Het verlaagde btw-tarief voor arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen die ouder zijn dan twee jaar is verlengd tot en met 31 december 2014.

Het verlaagde btw-tarief voor het aanbrengen van op energiebesparing gericht isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken van woningen die ouder zijn dan twee jaar wordt met ingang van 1 januari 2014 als volgt gewijzigd:

  • Het verlaagde btw-tarief mag worden toegepast op de arbeidscomponent van het aanbrengen van (isolatie)glas;
  • Het verlaagde btw-tarief mag niet langer worden toegepast op de bij de isolatiewerkzaamheid gebruikte (isolatie)materialen.

8.2 Accijnzen

8.2.1 Alcoholaccijns

Met ingang van 1 januari 2014 worden de accijnstarieven van alle alcoholhoudende producten verhoogd met 5,75%.

Met ingang van 1 januari 2014 bedraagt de accijns per fles van 0,75 liter:

 

2014

2013

Wijn tot 8,5% alcohol

€ 0,33

€ 0,31

Wijn van 8,5 – 15% alcohol

€ 0,67

€ 0,63

Wijn met meer dan 15% alcohol

€ 0,97

€ 0,92

Mousserende wijn en champagne tot 8,5% alcohol

€ 0,36

€ 0,34

Mousserende wijn en champagne met meer dan 8,5% alcohol

€ 1,90

€ 1,80

Tussenproducten tot 15% alcohol

€ 0,79

€ 0,75

Tussenproducten zoals port en sherry met meer dan 15% alcohol

€ 1,12

€ 1,06

Mousserende tussenproducten, ongeacht het alcoholpercentage

€ 1,90

€ 1,80

Ook de accijns op bier wijzigt met ingang van 1 januari 2014. Het accijnstarief bedraagt dan voor ‘standaard’ pils € 0,38 per liter.

8.2.2 Tabaksaccijns

Per 1 januari 2014 is er geen wijziging in het accijnstarief van tabaksproducten.

Per 1 april 2014 vindt de jaarlijkse aanpassing plaats van de tarieven van de tabaksaccijns. Dit gebeurt op basis van de wijziging in het gemiddelde prijspeil van sigaretten en shag.

8.2.3 Accijns van LPG, LNG en minerale oliën

Het accijnstarief van LPG wordt met ingang van 1 januari 2014 verhoogd met 7 cent per liter.

Voor vloeibaar gemaakt aardgas, vloeibaar gemaakt methaan en vloeibaar gemaakt biogas (hierna gezamenlijk LNG genoemd) dat wordt belast naar het accijnstarief van LPG komt er een tijdelijke teruggaafregeling. Dit betreft voor de jaren 2014 tot en met 2018 een vast bedrag van € 125 per 1000 kg zonder toepassing van de jaarlijkse inflatiecorrectie.

De gebruikers van LNG genieten tijdelijk dit voordeel omdat het gebruik van LNG positieve economische gevolgen heeft voor investeringen, werkgelegenheid en innovatie. De teruggaaf hoeft niet door elke gebruiker apart te worden aangevraagd, maar door de ondernemer die de accijns over het LNG afdraagt. Die kan de teruggaaf in mindering brengen op de verkoopprijs.

Het accijnstarief van diesel wordt met ingang van 1 januari 2014 verhoogd met bijna 4 cent per liter als gevolg van de jaarlijkse indexering en een extra verhoging van 3 cent per liter.

De accijnstarieven van andere minerale oliën worden met ingang van 1 januari 2014 verhoogd als gevolg van de jaarlijkse indexering. De indexatiefactor voor 2014 is 1,7%.

De accijnstarieven voor de meest gebruikte brandstoffen zijn in 2014 als volgt, waarbij het tarief is vermeld per liter (alleen LPG per kg):

 

2014

2013

Benzine

€ 0,76

€ 0,75

Kerosine

€ 0,48

€ 0,44

Diesel

€ 0,48

€ 0,44

LPG/LNG

€ 0,32

€ 0,18

Voor accijnstarieven van andere producten en voor de terug te ontvangen bedragen aan accijns in verband met bepaalde verzoeken om teruggaaf wordt verwezen naar www.douane.nl.

Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, of indien u geadviseerd wilt worden op uw specifieke situatie nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen via e-mail of per telefoon op het nummer 020-5709440 (kantoor Amsterdam) of 010-2010 466 (kantoor Rotterdam).

Wij maken graag tijd voor u!