taxci
 

Wijzigingen afdrachtvermindering loonbelasting 2014

Laatst gewijzigd: 17-01-2014

3.1 Afdrachtvermindering onderwijs

De afdrachtvermindering onderwijs wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Vanaf dat moment zal een nieuwe, vervangende subsidieregeling gaan gelden. Deze regeling zal vallen onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De afdrachtvermindering onderwijs was bedoeld om leerwerktrajecten en de bijbehorende leerwerkplaatsen te stimuleren. Voor werkgevers was het mogelijk om op grond van deze regeling aanspraak te maken op een fiscale tegemoetkoming in de kosten van begeleiding. Leerwerktrajecten moeten vanuit onderwijsdoelstellingen wel aan een bepaalde kwaliteit voldoen. Voor de Belastingdienst bleek dit niet goed controleerbaar.

3.2 Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk

Werkgevers kunnen een afdrachtvermindering van loonbelasting krijgen voor werknemers die (gekwalificeerd) speur- en ontwikkelingswerk (S&O) verrichten. Per 1 januari 2014 wordt deze regeling op enkele punten aangepast.

Aanpassing parameters eerste schijf

Het percentage van de eerste schijf voor niet-starters bedraagt in 2014 35%. Voor starters blijft het percentage in de eerste schijf 50%. Het percentage voor de eerste schijf is vanaf 2014 van toepassing op de S&O-loonsom voor zover dit loon in totaal niet meer bedraagt dan € 250.000. Het percentage over de resterende S&O-loonsom (tweede schijf) blijft 14%. De maximale afdrachtvermindering S&O blijft € 14 miljoen.

Parameters S&O-afdrachtvermindering

 

2013

2014

Tarief eerste schijf

38%

35%

Tarief eerst schijf starters

50%

50%

Loongrens eerste schijf

€ 200.000

€ 250.000

Tarief tweede schijf

14%

14%

Plafond

€ 14 mln.

€ 14 mln.

Verruiming verrekeningsmogelijkheden afdrachtvermindering S&O

Per 1 januari 2014 worden de verrekeningsmogelijkheden voor de afdrachtvermindering S&O verruimd. Tot 2014 kan een werkgever het bedrag van de afdrachtvermindering S&O alleen verrekenen met de tijdvakken die vallen binnen de periode van de S&O-verklaring. Vanaf 1 januari 2014 mag de werkgever het restant verrekenen met alle tijdvakken in het kalenderjaar waarin de periode valt waarop de S&O-verklaring betrekking heeft.

S&O-periode voor alle werkgevers verlengd naar twaalf maanden per kalenderjaar

Per 1 januari 2014 mag een werkgever een S&O-verklaring aanvragen voor maximaal twaalf maanden per kalenderjaar. Dit was voor een deel van de werkgevers tot nu toe maximaal zes maanden. De periode van twaalf maanden gold eerder alleen voor werkgevers met een onderzoek- of ontwikkelafdeling.

Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, of indien u geadviseerd wilt worden op uw specifieke situatie nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen via e-mail of per telefoon op het nummer 020-5709440 (kantoor Amsterdam) of 010-2010 466 (kantoor Rotterdam).

Wij maken graag tijd voor u!