taxci
 

Tax planning voor BV's

Laatst gewijzigd: 11-12-2007

De belasting die een BV in Nederland moet betalen wordt vaak beschouwd als een gegeven. De BV moet nu eenmaal belasting betalen.

Op zichzelf is daar niks mis mee, maar uit de praktijk blijkt dat de meeste ondernemers vaak te veel betalen. Een iets andere inrichting of uitvoering van een transactie of een iets andere structuur kan al snel tot behoorlijke belastingbesparingen leiden. We komen dan op het gebied van de fiscale planning voor de BV, iets waar wij ons dagelijks mee bezig houden.

Meestal heeft u al een accountant of belastingadviseur en gaat u ervan uit dat dit onderwerp is afgedekt. Dit zou in het algemeen ook zo moeten zijn, ware het niet dat uw huisadviseur vaak zijn handen vol heeft aan de dagelijkse fiscale huishouding en vaak niet de gelegenheid krijgt om u te attenderen op fiscale planningsmogelijkheden. Wij zijn er derhalve aan gewend om op projectbasis naast de huisadviseur te worden ingeschakeld.

Hoe gaan we te werk ?

In eerste instantie willen we graag van u horen, op de welke punten u de belastingheffing onredelijk zwaar vind. Dit is een belangrijke indicatie van de gebieden waarop de fiscale planning zich moeten richten. Wij krijgen dan ook meteen een indruk van het financiƫle belang en kunnen daardoor ook een eerste kosten/baten analyse maken van eventuele tax planning. Ons uitgangspunt is namelijk dat u altijd belasting kunt besparen, maar dat het wel de vraag is of de kosten hiervan opwegen tegen het te behalen voordeel. Een veel voorkomende vraag is dan ook: wat zijn de fiscale consequenties en wat levert het mij uiteindelijk op ? Enige voorbeelden ter illustratie:

  1. Op dit moment verhuurt uw holding het bedrijfspand aan de werkmaatschappij, maar u overweegt om het pand op termijn ter verkopen. Wat kunt u nu doen om de fiscale kosten bij verkoop te beperken ? 
  2. U geniet nu een salaris uit de houdstermaatschappij maar vraagt zich af of er geen fiscaal vriendelijkere manier is om uw inkomen uit de BV te halen. 
  3. U heeft uw pensioenen nu geheel uitbesteed maar wellicht kunt u een aanzienlijke kostenbesparing doorvoeren door het pensioen in eigen beheer te houden. 
  4. U heeft een holding en twee werkmaatschappijen en vraagt zich af of u deze vennootschappen in een fiscale eenheid moet opnemen, of juist niet ? 
  5. Een van uw vennootschappen heeft verlies gemaakt. Hoe kunt u deze verliezen zo snel mogelijk te gelde maken ?
  6. U wilt een ander bedrijf overnemen en vraagt zicht af hoe dit vanuit fiscaal perspectief het beste kan worden aangepakt. 
  7. Uw bedrijf moet worden geherfinancierd: wat is de beste manier vanuit fiscaal perspectief ? Zijn er fiscale voordelen te behalen ? 
  8. U bent actief in het buitenland: wat zijn de fiscale consequenties en zijn er fiscale voorbeelden te behalen ?

Dit is uiteraard nog maar een selectie van de onderwerpen die aan bod kunnen komen en uiteindelijk bepaalt u zelf waarop wel en waarop geen actie kan worden ondernomen.

Wat hebben wij u te bieden en wat kost het ?

Wij verdienen ons zelf graag terug, maar daarvoor is wel een efficiƫnte aanpak nodig. Wij nodigen u graag uit voor een gesprek, waarin u uw fiscale positie kunt toelichten. Indien mogelijk zouden wij graag vooraf enige standaard documentatie ontvangen zoals een kopie van de laatste jaarrekening en de fiscale aangifte. In dit eerste gesprek kunnen wij een eerste inschatting geven van de mogelijke belastingbesparingen.

U bepaalt natuurlijk zelf met welke onderwerpen u verder wilt gaan en of u ons daarvoor wilt inschakelen. Indien u besluit om de uitvoering zelf te doen of door uw huisadviseur te laten uitvoeren, brengen wij alleen de kosten van het gesprek en de eventuele uitwerking daarvan in rekening. Indien u besluit om wel met ons verder te gaan, kan afhankelijk van de omvang van de opdracht, onze vergoeding voor het eerste gesprek eventueel als voorschot worden verrekend met de uiteindelijk voor de verdere uitvoering verschuldigde vergoeding.

Wij werken in beginsel op urenbasis, maar zijn ook bereid om een vaste vergoeding af te spreken of, indien de situatie zich daarvoor leent, geheel of gedeeltelijk op "no cure no pay" basis te werken.

Indien onze aanpak u aanspreekt, nodigen wij uit om contact met ons op te nemen.

Wij maken graag een afspraak met u.