taxci
 

De fiscale aangifte van de BV

Laatst gewijzigd: 23-11-2017

In beginsel iedere ondernemer moet jaarlijks een belastingaangifte vennootschapsbelasting indienen.

 

Een BV en ieder ander lichaam (rechterpsoon of kwalificerend samenwerkingsverband) moet aangifte doen voor de vennootschapsbelasting, in beginsel iedere particuliere ondernemer (inclusief ZZP'ers) voor de inkomstenbelasting. 

 

De BV kan ook verplicht zijn om aangifte te doen voor andere belastingen zoals de BTW, loonbelasting of dividendbelasting, maar dat zal van de feitelijke situatie afhangen.     

 

Uit de praktijk blijkt dat de fiscale aangiften meestal door het bedrijf zelf of door de accountant worden opgesteld. Op zichzelf is hier niets mis mee.Een aangifte dient ter verschaffing van informatie en wie kan dat beter dan het bedrijf zelf of de betrokken accountant? 

 

Een fiscale aangifte heeft echter een bijzonderheid: de informatie verschaffing dient tot vaststelling van de belastingschuld.De door de BV verschuldigde belasting vloeit voort uit toepassing van fiscale regels op de in de aangifte verschafte informatie.En op dit punt gaat het nogal eens fout. 

 

De informatie die u namelijk in de aangifte moet verschaffen heeft fiscale betekenis, vaak zonder dat dit altijd uit de aangifte zelf blijkt.

 

U kunt bijvoorbeeld in uw aangifte een beroep doen op een vrijstelling of speciale fiscale tegemoetkoming.U zult dan wel fiscale expertise nodig hebben om te beoordelen of u inderdaad voor dergelijke faciliteiten in aanmerkingen komt en hoe u dit in de aangifte moet verwerken.  Daarnaast komt het regelmatig voor dat in de aangifte fiscale correcties moeten worden gemaakt op de cijfers volgens de jaarrekening.Het fiscale winstbegrip is niet gelijk aan het winstbegrip volgens de jaarrekening en u zult hier bij het opstellen van de aangifte rekening mee moeten houden.  

 

Wij stellen graag onze ervaring en expertise aan u ter beschikking om te zorgen zorgen dat de aangiften van uw BV op juiste wijze en tijdig worden ingediend, of om dit alnog nog voor u te doen als dit hte verleden is misgegaan. Voor een overizcht v an de diensten die wij u op dit punt kunnen aanbieden verwijs ik graag naar de pagina De belastingaangifte van de BV

 

Indien u meer informatie wenst of indien u geïnteresseerd bent in onze diensten, dan nodigen wij u uit om contact met ons op nemen door te bellen naar 020-5709440 (Amsterdam) of 010-2010466 (Rotterdam).

U kunt ook het contactformulier invullen, of rechtstreeks een e-mail sturen aan info@taxci.nl.

Wij maken graag tijd voor u!