taxci
 

Belastingverdragen - Bronnen van belastingplicht in het buitenland

Laatst gewijzigd: 02-12-2020
Bron van inkomen Belast in bronland ? Tegemoetkoming in Nederland : 
Winst uit onderneming Indien sprake is van een vaste inrichting, vast middelpunt of vaste vertegenwoordiger  Vrijstelling, tenzij sprake is van groepsfinanciering
Inkomsten uit onroerend goed - lopende inkomsten (huur) Belast in het bronland Meestal vrijstelling
Inkomsten uit onroerend goed - vermogenswinst Belast in het bronland Meestal vrijstelling
Inkomsten uit zee- en luchtvaart Alleen belast in het bronland indien de plaats van werkelijke leiding van de onderneming in het bronland is gevestigd P.m.
Dividenden Bronbelasting Verrekening met Nederlandse belasting (tax credit)
Interest Bronbelasting Verrekening met Nederlandse belasting (tax credit)
Royalty's Bronbelasting Verrekening met Nederlandse belasting (tax credit)
Vermogenswinsten Meestal belast in het bronland, tenzij het gaat om winst op aandelen van een emigrant P.m.
Zelfstandige arbeid (freelance, vrij beroep,etc) Belast in het bronland indien sprake is van een vast middelpunt Vrijstelling
Dienstbetrekking Belast in het bronland indien sprake is van een lokale werkgever en/of indien meer dan 183 dagen in het bronland doorgebracht wordt  Vrijstelling
Directeurs/commissaris beloning Meestal belast in het bronland Meestal vrijstelling
Artiesten en sporters Belast in het land waar de werkzaamheden worden verricht Meestal verrekening met Nederlandse belasting (tax credit)
Pensioenen Meestal alleen belast in de woonstaat  P.m.
Overheid Belast in het land waar het overheidslichaam onderdeel van uit maakt  Meestal vrijstelling
Hoogleraren Alleen belast in het bronland indien de werkzaamheden langer dan 2 jaren duren P.m.
Studenten Niet belast in de werkstaat indien inkomsten afkomstig zijn van buiten de bronstaat en uitsluiten betrekking hebben op kosten van onderhoud studie of opleiding P.m.
Overig inkomen Niet in de bronstaat belast P.m.

 

Terug naar index - Ondernemen in het buitenland

 

Terug naar index - Belastingverdragen

 

Terug naar index - Overige inkomsten uit het buitenland