taxci
 

De beste Transfer Pricing methoden in Nederland

Laatst gewijzigd: 29-04-2020

De meest toegepaste verrekenprijsmethoden in Nederland zijn in volgorde van preferentie:

  • de vergelijkbare ongecontroleerde prijsmethode (comparable uncontrolled price);
  • de wederverkoopprijsmethode (the resale price); en
  • de cost-plus methode.

De bovengenoemde methoden worden in detail beschreven in gepubliceerd beleid en de Transfer Pricing rapporten van de OESO.

Andere methoden, zogenaamde "transactionele winstmethoden" (d.w.z. de winstverdelingsmethode en de transactionele nettomarge-methode of TNMM) kunnen ook worden gebruikt, maar deze methoden worden min of meer als laatste redmiddel beschouwd.

Opgemerkt wordt dat de profit spit-methode de laatste jaren aan populariteit heeft gewonnen vanwege de relatieve eenvoud, maar door het ontbreken van concrete benchmarks blijft het een tamelijk willekeurige methode en daarom een ​​minder geprefereerde methode. Deze methode wordt doorgaans niet zonder slag of stoot door de belastingdienst geaccepteerd zeker niet indien meerdere landen betrokken zijn.

Het Nederlandse beleid geeft concrete richtlijnen voor het bepalen van de beste methode in een concrete situatie. Soms wordt de ene methode als beter beschouwd dan de andere, maar in de praktijk omvat een discussie over verrekenprijzen altijd zowel het element van prijsvergelijking als statistische berekening.

De prijzen die door een bedrijf in rekening worden gebracht, zijn mogelijk volledig in overeenstemming met de normale marktprijzen, maar als de voorwaarden van de transactie zodanig zijn dat het bedrijf niet kan verwachten dat het een normale winstmarge zal maken, moet de prijs mogelijk alsnog worden aangepast of de aan groepsmaatschappijen in rekening gebrachte kosten worden verlaagd of verhoogd.

Back to index "Transfer Pricing"

Ga naar: Onze diensten op het gebied van Transfer Pricing