taxci
 

Belastingwijzigingen 2007 - Belastingen op milieugrondslag

Laatst gewijzigd: 11-03-2011
Paraaf Onderwerp
5.1 Belasting op grondwater
5.2 Belasting op leidingwater
5.3 Belasting op afvalstoffen
5.4 Belasting op brandstoffen
5.5 Energie belasting

Belasting op grondwater

per m3 (exclusief btw)

 

2007

2006

Basistarief

€ 0,1855

€ 0,1826

Vermindering infiltratie

0,1554

0,1530

Onttrekkingen met behulp van een OEDI-inrichting

0,0600

0,0591

Belasting op leidingwater

per m3 (exclusief btw)

 

2007

2006

Leidingwater tot een maximum van 300 m3

€ 0,1490

€ 0,1470

Belasting op afvalstoffen

per 1.000 kg (exclusief btw)

Voor storten van:

2007

2006

Afvalstoffen

€ 86,91

€ 85,54

Afvalstoffen laag tarief

14,34

14,11

Belasting op brandstoffen

per 1.000 kg (exclusief btw)

 

2007

2006

Kolen

    12,76 

  12,56

Alternatief, gecombineerd tarief

per GJ        0,2182

per kg CO2       2,7010

per GJ      0,2148

per kg CO2       2,6585

Energiebelasting

De tarieven voor elektriciteit en aardgas worden met ingang van 1 januari 2007 - naast de gebruikelijke inflatiecorrectie - in de schijven vanaf 5 000 tot 1 miljoen m3 respectievelijk 10 000 tot 10 miljoen kWh extra verhoogd, zoals aangekondigd in het Belastingplan 2005. Deze verhoging maakt deel uit van een pakket aan fiscale maatregelen om in 2007 de financiering van een verdere verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting mogelijk te maken.

 

(exclusief btw)

 

2007

2006

Aardgas (m3)

 

 

           0 -     5.000

€ 0,1531

€ 0,1507

    5.000 - 170.000

0,1342

0,1238

170.000 - 1 mln.

0,0372

0,0340

    1 mln. - 10 mln.

0,0118

0,0116

Boven 10 mln. niet-zakelijk

0,0110

0,0108

Boven 10 mln. zakelijk

0,0078

0,0077

 

 

 

Elektriciteit (kWh)

 

 

          0 - 10.000

0,0716

0,0705

 10.000 - 50.000

0,0369

0,0343

 50.000 - 10 mln.

0,0102

0,0094

Boven 10 mln. niet-zakelijk

0,0010

0,0010

Boven 10 mln. zakelijk

0,0005

0,0005

 

Op de belasting, die aan de hand van deze tarieven is berekend, wordt vervolgens een belastingvermindering van € 199 (€ 197) per elektriciteitsaansluiting toegepast.

 

Per 1 januari 2007 wordt in de energiebelasting een vast tarief van € 0,03 geïntroduceerd voor aardgas dat gebruikt wordt in motorrijtuigen. Dit vaste tarief is alleen van toepassing op aardgas dat wordt samengeperst tot CNG in een CNG-vulstation, waarbij dat vulstation rechtstreeks op het distributienet van aardgas is aangesloten. In alle andere gevallen zijn de tarieven voor aardgas zoals deze in bovenstaande tabel zijn weergegeven van kracht.

 

Halfzware olie, gasolie en vloeibaar gemaakt petroleumgas (LPG), voor zover deze worden gebruikt anders dan als motorbrandstof voor het wegverkeer, en hoogovengas, cokesovengas, kolen- en raffinaderijgas, en KV-gas.

 

per

2007

2006

Halfzware olie

      0 - 159.000

Boven 159.000

 

 

1.000 liter

1.000 liter

 

€ 163,74

15,46

 

€ 161,16

15,22

Gasolie

      0 - 153.000

Boven 153.000

 

1.000 liter

1.000 liter

 

165,10

15,58

 

162,50

15,33

LPG

      0 - 119.000

Boven 119.000

 

 

1.000 kg

1.000 kg

 

195,48

18,60

 

192,40

18,31

Hoogovengas, cokesovengas, kolen- en raffinaderijgas

 

1.000 GJ

129,14

127,11

KV- gas

1.000 GJ

510,02

501,99