taxci
 

Belastingwijzigingen 2006 - belasting op milieugrondslag

Laatst gewijzigd: 11-03-2011

5

Belasting op milieugrondslag

5.1 

Belasting op grondwater

5.2 

Belasting op leidingwater

5.3 

Belasting op afvalstoffen

5.4 

Belasting op brandstoffen

5.5 

Energiebelasting

5. Belasting op milieugrondslag

  

Belasting op grondwater

per m3 (exclusief BTW)

 

2006

2005

Basistarief

€ 0,1826

€ 0,1810

Vermindering infiltratie

0,1530

0,1516

Onttrekkingen met behulp van een OEDI-inrichting

0,0591

0,0586

Grondwateronttrekkingen voor beregening- en bevloeiingsdoeleinden worden met ingang van 1 januari 2006 helemaal vrijgesteld van grondwaterbelasting.

Belasting op leidingwater

per m3 (exclusief BTW)

 

2006

2005

Leidingwater tot een maximum van 300 m3

€ 0,1470

€ 0,1460

Belasting op afvalstoffen

per 1.000 kg (exclusief BTW)

Voor storten van:

2006

2005

Afvalstoffen

€ 85,54

€ 84,78

Afvalstoffen laag tarief

14,11

13,98

Belasting op brandstoffen

per 1.000 kg (exclusief BTW)

 

2006

2005

Kolen

   12,56 

     2,45

Alternatief, gecombineerd tarief

per GJ        0,2148

per kg CO2       2,6585

per GJ      0,2129

per kg CO2       2,6384

Energiebelasting

De tarieven voor elektriciteit en aardgas worden met ingang van 1 januari 2006 - naast de gebruikelijke inflatiecorrectie - in de schijven vanaf 5 000 tot 1 miljoen m3 respectievelijk 10 000 tot 10 miljoen kWh extra verhoogd, zoals aangekondigd in het Belastingplan 2005. Deze verhoging maakt deel uit van een pakket aan fiscale maatregelen om in 2006 de financiering van een verdere verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting mogelijk te maken.

 

(exclusief BTW)

 

2006

2005

Aardgas (m3)

 

 

           0 -     5.000

€ 0,1507

€ 0,1494

    5.000 - 170.000

0,1238

0,1019

170.000 - 1 mln

0,0340

0,0311

    1 mln - 10 mln

0,0116

0,0115

Boven 10 mln niet-zakelijk

0,0108

0,0107

Boven 10 mln zakelijk

0,0077

0,0076

 

 

 

Elektriciteit (kWh)

 

 

          0 - 10.000

0,0705

0,0699

 10.000 - 50.000

0,0343

0,0263

 50.000 - 10 mln

0,0094

0,0086

Boven 10 mln niet-zakelijk

0,0010

0,0010

Boven 10 mln zakelijk

0,0005

0,0005

 

Op de belasting, die aan de hand van deze tarieven is berekend, wordt vervolgens een belastingvermindering van € 197 (€ 194) per elektriciteitsaansluiting toegepast.

 

Halfzware olie, gasolie en vloeibaar gemaakt petroleumgas (LPG), voor zover deze worden gebruikt anders dan als motorbrandstof voor het wegverkeer, en hoogovengas, cokesovengas, kolen- en raffinaderijgas, en KV-gas.

 

per

2006

2005

Halfzware olie

      0 - 159.000

Boven 159.000

 

 

1.000 liter

1.000 liter

 

€ 161,16

15,22

 

€ 159,72

15,08

Gasolie

      0 - 153.000

Boven 153.000

 

1.000 liter

1.000 liter

 

162,50

15,33

 

161,05

15,19

LPG

      0 - 119.000

Boven 119.000

 

 

1.000 kg

1.000 kg

 

192,40

18,31

 

190,68

18,14

Hoogovengas, cokesovengas, kolen- en raffinaderijgas

 

1.000 GJ

127,11

125,98

KV- gas

1.000 GJ

501,99

497,51

 

De teruggaafregeling energiebelasting voor onroerende zaken die in hoofdzaak worden gebruikt door bepaalde sociale, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen of instellingen voor het algemeen nut wordt uitgebreid naar stichtingen die zich bezighouden met de exploitatie van dorpshuizen en multifunctionele centra. 

De teruggaaf is 50% van de energiebelasting.