taxci
 

Belastingwijzigingen per 1 januari 2006 - overige belastingen

Laatst gewijzigd: 11-03-2011

8

Overig

8.1 

Tariefsverhoging kansspelbelasting

8.2 

Heffing- en invorderingsrente

8.3 

Accijnsverlaging gedistilleerd

8.4 

Afschaffing kapitaalsbelasting

8.5 

Inkoop eigen aandelen

8.6 

Vrijstelling overdrachtsbelasting bij bedrijfsoverdracht

8.7      

Vrijstelling overdrachtsbelasting (kabel)netten

8 Overig

 

Tariefsverhoging kansspelbelasting

Het algemene tarief van de kansspelbelasting dat van toepassing is op bruto uitgekeerde prijzen wordt van 25% naar 29% verhoogd. Het gebruteerde tarief dat van toepassing is op prijzen die netto worden uitgekeerd (de kansspelbelasting komt dan voor rekening van de organisator van het kansspel) en het tarief voor casinospelen worden daarmee verhoogd van 33⅓% tot 40,85% (100/71 x 29).

Heffing- en invorderingsrente

De wettelijke opslag op de heffingsrente en invorderingsrente wordt verlaagd tot 1,50 procentpunt (was 3,00 procentpunt). De heffings- en invorderingsrente komt daardoor voor het eerste kwartaal 2006 uit op 3,5%.

Het tijdvak waarover de heffingsrente wordt berekend voor de inkomstenbelasting wordt vervroegd naar

1 juli van het belastingjaar (tot en met 2005 begint het tijdvak te lopen na afloop van het belastingjaar). Voor de inkomstenbelasting werkt dit dus vanaf 1 juli 2006. Voor de vennootschapsbelasting gold deze regeling al in 2005.

Accijnsverlaging gedistilleerd

Met ingang van 1 januari 2006 wordt de accijns op gedistilleerde drank verlaagd van € 17,75 per hectoliter per volumeprocent alcohol naar € 15,04 per hectoliter per volumeprocent alcohol, een verlaging van zo'n 15%. Met deze verlaging wordt de accijns teruggebracht naar het niveau van 31 december 2002. De accijns op een fles jenever van 1 liter ad 35% daalt met € 0,95; inclusief btw leidt dit tot een prijsverlaging van ongeveer € 1,13. Voor een fles whisky van 0,7 liter ad 40% daalt de accijns met € 0,76 en de prijs (inclusief btw) met ongeveer € 0,90.

Afschaffing kapitaalsbelasting

De kapitaalsbelasting, een belasting op het bijeenbrengen van kapitaal door bedrijven (bijvoorbeeld door aandelenuitgifte), wordt met ingang van 1 januari 2006 afgeschaft. Het tarief van de kapitaalsbelasting bedroeg 0,55%.

Inkoop eigen aandelen

De vrijstelling in de dividendbelasting voor de inkoop van aandelen wordt verder versoepeld. Eén van de voorwaarden waaronder een aan de beurs genoteerde onderneming gefacilieerde inkoop van aandelen mag plaatsvinden voor de dividendbelasting is dat voorafgaande aan de inkoop vier jaar lang geen uitbreiding van het aandelenkapitaal mag hebben plaatsgevonden. Deze voorwaarde wordt versoepeld. Er mag wel een uitbreiding van kapitaal hebben plaatsgevonden indien deze in overwegende mate is ingegeven door zakelijke overwegingen.

Vrijstelling overdrachtsbelasting bij bedrijfsoverdracht

De vrijstelling van overdrachtsbelasting bij bedrijfsoverdracht in de familiesfeer wordt uitgebreid naar broers, zussen, pleeg- en stiefbroers en -zussen en hun echtgenoten.

Vrijstelling overdrachtsbelasting (kabel)netten

Voor (kabel)netten komt een vrijstelling van overdrachtsbelasting. Dat was nodig omdat er anders door een arrest van de Hoge Raad uit 2003 bij verkoop van (kabel)netten overdrachtsbelasting verschuldigd zou zijn.