taxci
 

Overige belastingen 2010

Laatst gewijzigd: 09-02-2010

9.1 Boetes

 

9.1.1 Indexatie boetes

 

De Belastingdienst kan een (verzuim)boete opleggen als er niet of niet tijdig aangifte is gedaan. Ook als de verschuldigde belasting niet of niet tijdig wordt betaald kan de Belastingdienst een (verzuim) boete opleggen.

Voortaan worden deze (verzuim)boeten elke 5 jaar aangepast aan de inflatie. De eerste aanpassing (aan de inflatie over de afgelopen 5 jaar) vindt plaats per 1 januari 2010.

 

9.1.2 (Verzuim)boete inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

 

De maximale (verzuim)boete voor het niet of niet tijdig aangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting doen, wordt met ingang van 1 januari 2010 € 4920 (€ 1134).

Als het de eerste keer is dat een belastingplichtige niet of niet tijdig aangifte vennootschapsbelasting doet, bedraagt de boete € 2460 (€567).

Als het de eerste keer is dat een belastingplichtige niet of niet tijdig aangifte inkomstenbelasting doet, bedraagt de boete € 226 (niet gewijzigd). De tweede keer zal de boete € 984 bedragen.

 

9.1.3 Aanpak zwartspaarders

 

Met ingang van 1 juli 2009 is de (vergrijp)boete op het niet aangeven van box 3 inkomen verhoogd tot maximaal 300 procent van de verschuldigde belasting. Dit betekent dat zwartspaarders zwaarder beboet kunnen worden.

Per 1 januari 2010 wordt de inkeerregeling versoberd. Voortaan kan een boete van 15 procent (van de verschuldigde belasting) worden opgelegd over vermogen dat langer dan twee jaar in het buitenland staat.

 

9.1.4 Boete niet aangeven bijtelling privégebruik auto van de zaak

 

Als er ten onrechte geen bijtelling heeft plaatsgevonden voor het privégebruik auto van de zaak kan een (verzuim) boete van maximaal € 4920 worden opgelegd. Daarnaast is er de mogelijkheid tot een nog hogere (vergrijp)boete bij ontduiken van grote bedragen door bijvoorbeeld het vervalsen van een rittenadministratie.

 

9.2 Defiscaliseren monumentenvrijstelling overdrachtsbelasting

 

Deze vrijstelling wordt per 1 januari 2010 omgezet in een beter gerichte subsidie die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt verstrekt.

 

9.3 Telefonisch wijzigingen doorgeven aan Belastingdienst

 

Burgers kunnen in de loop van 2010 ook telefonisch een wijziging van hun voorlopige teruggaaf of hun te betalen voorlopige aanslag doorgeven.

 

9.4 Toeslagen

 

9.4.1 Nieuwe bedragen

 

De bedragen en wijzigingen in het kindgebonden budget, de zorgtoeslag, de kinderopvangtoeslag en de huurtoeslag zijn afkomstig van andere ministeries. De Belastingdienst zorgt voor de uitvoering en uitbetaling. Vanaf januari 2010 kan er op www.toeslagen.nl voor de verschillende toeslagen een proefberekening worden gemaakt op basis van individuele gegevens.

 

9.4.2 Telefonisch muteren

 

Toeslaggerechtigden kunnen per 1/1/2010 wijzigingen die betrekking hebben op de hoogte van het inkomen en wijzigingen die leiden tot het stopzetten van het voorschot ook telefonisch (via de BelastingTelefoon) of anderszins mondeling (via de klantenbalie) aan de Belastingdienst/Toeslagen doorgeven. Dit was al schriftelijk of elektronisch mogelijk. Wijzigingen kunnen niet alleen door de belanghebbende zelf maar ook door zijn partner of door een medebewoner worden gemeld.

 

Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, of indien u geadviseerd wilt worden op uw specifieke situatie nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen via e-mail of per telefoon op het nummer 010-2010466.

Wij maken graag tijd voor u !