taxci
 

Autobelastingen 2010

Laatst gewijzigd: 09-02-2010

5.1 Verschuiving BPM naar MRB

 

Per 1 januari 2010 wordt, als volgende stap naar de kilometerbeprijzing, de BPM (aanschafbelasting) bij aankoop van een nieuwe personenauto (of particuliere bestelauto) verlaagd en ter compensatie de MRB (motorrijtuigenbelasting) verhoogd. Dit vindt budgettair neutraal plaats. De tarieven van de BPM dalen hierdoor met 5% en de tarieven van MRB voor personenauto’s, bestelauto’s van particulieren en motorrijwielen stijgen (bovenop de inflatiecorrectie van 1,9%) met 6,4%. Voor een gemiddelde benzinepersonenauto (ongeveer

1.000 kg) stijgt de MRB per jaar met ongeveer € 19. Voor de gemiddelde dieselpersonenauto (ongeveer 1.250 kg) stijgt de MRB per jaar met ongeveer € 72.

 

 

5.2 In 2010 eerste stap ombouw BPM naar CO2­grondslag

 

Naast de verschuiving van BPM naar MRB wordt de BPM omgebouwd van heffing op basis van catalogusprijs naar heffing op basis van CO2­uitstoot. Dit zal in vier jaar plaatsvinden, vanaf 2013 wordt de BPM uitsluitend geheven op basis van de CO2­uitstoot (zuinigheid) van een personenauto. De eerste stap wordt in 2010 gezet. De bonusmalusregeling en de CO2­toeslag worden per 2010 afgeschaft en vervangen door een tarief per gram CO2­uitstoot. Daarnaast is in 2010 een deel van de BPM nog gebaseerd op de catalogusprijs (27,4% van de catalogusprijs). Zuinige auto’s krijgen in 2010 en 2011 een BPM­korting. In 2010 is deze korting € 750. Hiermee wordt het verschil in BPM tussen zeer zuinige auto’s (vrijgesteld van BPM) en zuinige auto’s niet te groot. Het gaat hier om benzineauto’s met een CO2­uitstoot tussen 110 en 120 g/km en dieselauto’s en aardgasauto’s met een CO2­uitstoot tussen 95 en 120 g/km.

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de nieuwe tarieven, kortingen en toeslagen in de BPM voor 2010. De nieuwe CO2­grondslag geldt voor zowel nieuwe auto's als voor gebruikte auto's die in de BPM worden betrokken. Voor gebruikte auto’s zie verder onder 6.8. De wijzigingen voor aardgasauto’s en dieselauto’s met affabriek roetfilter worden hierna nog verder toegelicht.

 

Tabel 1. Tarieven BPM 2010

 

Tarieven BPM (euro's) 

2010 

 

 

Zeer zuinige benzineauto’s, CO2-grens =110 g/km 

vrijgesteld 

Zeer zuinige dieselauto’s/aardgasauto’s, CO2-grens = 95 g/km 

vrijgesteld 

Elektrische auto’s (nulemissieauto’s) 

vrijgesteld 

Basispercentage, toeslagen en kortingen 

 

Basispercentage BPM van catalogusprijs 

27,4% 

Benzinekorting 

1 288 

Aardgaskorting 

1 788 

Dieseltoeslag 

1 076 

Korting diesel affabriekroetfilter 

300 

 

 

Korting zuinige benzineauto’s, CO2-grens 111 -120 g/km 

750 

Korting zuinige dieselauto’s/aardgasauto’s, CO2-grens 96 – 120 g/km 

750 

Benzine, tarief op basis van CO2 -uitstoot 

 

Tarief eerste schijf euro per g/km (CO2-grens 111-180 g/km) 

34 

Tarief tweede schijf euro per g/km (CO2-grens 181-270 g/km) 

126 

Tarief derde schijf euro per g/km (CO2-grens >270 g/km) 

288 

Diesel en aardgas tarief op basis van CO2-uitstoot 

 

Tarief eerste schijf euro per g/km (CO2-grens 96-155 g/km) 

34 

Tarief tweede schijf euro per g/km (CO2-grens 156-232 g/km) 

126 

Tarief derde schijf euro per g/km (CO2-grens >232 g/km) 

288 

 

5.3 Wijziging behandeling aardgasauto in de BPM

 

De schijven voor dieselpersonenauto’s gaan ook gelden voor auto’s met een affabriekaardgasinstallatie. Zo wordt rekening gehouden met het feit dat aardgasauto’s net als dieselauto’s naar hun aard circa 15%­20% zuiniger zijn dan benzineauto’s. Wel geldt voor aardgasauto’s een extra hoge korting van € 1.788. Ter vergelijking: voor benzineauto’s bedraagt de korting in 2010 € 1.288 en voor dieselauto’s geldt een toeslag van € 1.076.

 

5.4 Lagere BPM­korting affabriek roetfilter

 

Vanaf 1 januari 2011 is een affabriekroetfilter voor nieuwe dieselpersonenauto’s verplicht, voor 2010 geldt nog een korting voor deze auto’s van

€ 300 (was € 600 in 2009). Dit is al in het Belastingplan 2009 vastgelegd.

 

5.5 Geen motorrijtuigenbelasting voor zeer zuinige auto’s

 

Het tarief van de MRB voor zeer zuinige personenauto’s gaat vanaf 1 januari 2010 naar nul. Het tarief voor zeer zuinige auto’s bedroeg sinds 1 januari 2009 een kwart van het normale MRB­tarief. Onder zeer zuinige auto’s worden personenauto’s verstaan met een CO2­uitstoot van maximaal 95 g/km (diesel) of maximaal 110 g/km (benzine/aardgas). De definitie van zeer zuinige auto’s zal periodiek worden herzien.

 

5.6 Uitbreiding investeringsfaciliteiten voor zeer zuinige auto’s

 

Zeer zuinige personenauto’s gaan structureel onder de willekeurige afschrijving vallen. Daarnaast zullen zeer zuinige personenauto’s, waaronder elektrische auto’s, worden aangemerkt als bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

 

5.7 Geen bijtelling voor nulemissieauto’s (elektrische auto’s) komende 5 jaar

 

Naast het bestaande 14%­tarief voor zeer zuinige auto’s en het 20%­tarief voor zuinige auto’s geldt de komende 5 jaar voor nulemissieauto’s (waaronder elektrische auto’s) een 0%­tarief voor de bijtelling voor de auto van de zaak..

 

5.8 BPM import gebruikte auto’s:

 

5.8.1 Toepassen van de BPM­wetgeving zoals die gold bij eerste ingebruikneming

 

Bij de BPM­heffing bij de invoer van gebruikte auto’s kan het voorkomen dat op basis van de huidige wet een hoger bruto BPM­bedrag geldt dan het bruto BPM­bedrag zoals dat destijds is vastgesteld voor vergelijkbare auto’s op het moment van eerste ingebruikneming op basis van de toen geldende wet. Hierdoor zou bij gebruikte auto’s meer belasting worden geheven dan de belasting die nog drukt op vergelijkbare auto’s die al in het binnenlandse verkeer zijn. Omdat dit strijdig zou zijn met het Europese recht werd in de praktijk toegestaan dat de belasting in de bezwaarfase werd vastgesteld op basis van de historische wetgeving. Vanaf 2010 kan direct bij de aangifte worden gekozen voor de laagste BPM, die van de huidige wet of die van de wet zoals die gold op het tijdstip dat de auto voor het eerst in gebruik is genomen (waar dan ook).

 

5.8.2 Inkoopwaarde i.p.v consumentenwaarde

 

Het afschrijvingsregime voor gebruikte motorrijtuigen wordt aangepast. De afschrijving voor een gebruikt motorrijtuig werd tot nu toe uitgedrukt in een percentage van de consumentenprijs in nieuwstaat. Als gevolg van arresten van de Hoge Raad wordt de afschrijving voortaan uitgedrukt in een percentage van de inkoopwaarde in nieuwstaat. De afschrijving verloopt hierdoor iets sneller. Ook de forfaitaire afschrijvingstabellen in

de BPM worden op dit punt aangepast.

 

Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, of indien u geadviseerd wilt worden op uw specifieke situatie nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen via e-mail of per telefoon op het nummer 010-2010466.

Wij maken graag tijd voor u !