taxci
 

Afdrachtvermindering loonbelasting 2010

Laatst gewijzigd: 09-02-2010

3.1 Afdrachtvermindering onderwijs

 

De afdrachtvermindering onderwijs is de verzamelnaam van acht verschillende categorieën afdrachtvermindering die gerelateerd zijn aan onderwijs. Voor elke afdrachtvermindering gelden eigen voorwaarden om ervoor in aanmerking te komen. |

De categorieën zijn:

       de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) tot een bedrag van max. € 2.706 (€ 2.655);

       assistenten in opleiding of onderzoekers in opleiding tot een bedrag van max. € 2.706

         (€ 2655);

       overig promotieonderzoek tot een bedrag van max. € 2.706 (€ 2.655);

       duale hbo­opleiding tot een bedrag van max. € 2.706 (€ 2.655);

       scholing tot startkwalificatieniveau tot een bedrag van max. € 3.247 (€ 3.186);

        leerwerktraject vmbo tot max. € 2.706 (€ 2.566);

       stage in het kader van de beroepsopleidende leerweg (BOL) tot een bedrag van
max. € 1.299 (€ 1.275);

       procedure erkenning verworven competenties (EVC) voor een bedrag van € 325
(€ 319);

       (alleen voor 2010) verhoging van het opleidingsniveau van de werknemer (€ 500).

 

Het toetsloon voor 2010 is € 23.507 (€ 23.034).

 

De voorwaarden waaronder een afdrachtvermindering startkwalificatie kan worden verkregen worden vanaf 2010 op twee punten verruimd. De afdrachtvermindering startkwalificatie gaat ook gelden voor werknemers die als werkloze in dienst treden bij het ene leerwerkbedrijf en overstappen naar een ander leerwerkbedrijf, en voor werknemers die aansluitend aan een reïntegratietraject in dienst treden.

 

3.2 Verruiming afdrachtvermindering speur­ en ontwikkelingswerk

 

Werkgevers kunnen een afdrachtvermindering van loonbelasting krijgen voor werknemers die speur­ en ontwikkelingswerk (S&O) verrichten. De S&O faciliteit is in 2010 incidenteel extra verruimd. Voor het jaar 2010 wordt de grens van € 150.000 tijdelijk verhoogd tot € 220.000, waardoor een S&O­ inhoudingsplichtige over een groter deel van het S&O­ loon het verhoogde percentage afdrachtvermindering kan toepassen. De afdrachtvermindering S&O bedraagt daardoor voor 2010 50% van het S&O­ loon als dit loon in totaal niet meer bedraagt dan € 220.000 en 18% over het resterende S&O­ loon. Het S&O­ loon wordt bepaald door het verwachte aantal S&O­ uren te vermenigvuldigen met het gemiddelde S&O­ uurloon.

Voor de toepassing van de afdrachtvermindering S&O is een S&O­ verklaring van SenterNovem noodzakelijk. Binnen een kalenderjaar mag de werkgever voor maximaal drie perioden van minstens drie kalendermaanden en maximaal zes kalendermaanden een aanvraag indienen. Een verklaring voor een heel kalenderjaar wordt alleen onder bepaalde voorwaarden afgegeven.

 

Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, of indien u geadviseerd wilt worden op uw specifieke situatie nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen via e-mail of per telefoon op het nummer 010-2010466.

Wij maken graag tijd voor u !