taxci
 

Deelnemingsvrijstelling - earn-outregeling

Laatst gewijzigd: 21-07-2021

Bij de verkoop van een deelneming is het gebruik te maken van een earn-outregeling wat inhoudt dat (een deel van) de vergoeding voor de verkoop van aandelen pas betaald hoeven worden nadat een of meerdere toekomstige resultaten (earn-out voorwaarden) zijn behaald, binnen een overeengekomen periode na de datum van levering van de aandelen (earn-out periode).

Feitelijk hangt een earn-out vaak samen met de omzet of winst of bijvoorbeeld met de nog blijvende betrokkenheid van de verkopende partij bij de verkochte onderneming. Als onderdeel van de earn-out kan de betaling van de koopprijs ook worden opgebroken in twee of meerdere tranches.

Er is geen minimum of maximum termijn gekoppeld aan een earn-outregeling, maar over het algemeen loopt de duur uiteen van enkele maanden tot maximaal vijf jaar.

De koper van de aandelen waarbij een earn-out onderdeel van de koopprijs is heeft een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat de koper zich moet inspannen om voor de  verkoper een maximale earn-out te behalen. Tijdens onderhandelingen worden normaliter de verwachtingen van de inspanningsverplichting bepaald. Als de koper tekort schiet in de inspanningsverplichting kan een schadevergoeding verschuldigd zijn, deze valt dan op basis van jurisprudentie onder de deelnemingsvrijstelling.

De inkomsten uit de earn-out vallen onder de deelnemingsvrijstelling. In de wet is omschreven dat wanneer de prijs van een deelneming geheel of gedeeltelijk bestaat uit een recht op een of meer termijnen waarvan het aantal of de omvang in het jaar van koop of verkoop van de deelneming nog niet vaststaat, de waardeveranderingen van dat recht als voordeel uit een deelneming kwalificeren. Dit geldt zo voor de koper en verkoper van de deelneming.

Bij de koop/verkoop van een deelneming kan ook een anti-speculatiebeding opgenomen worden, hierin wordt bij de verkoop het recht bedongen dat indien binnen een bepaalde tijd de aandelen weer worden overgedragen, de verkopende partij gedeeltelijk aanspraak kan maken op het verkoopresultaat. De opbrengst van een anti-speculatiebeding valt op basis van jurisprudentie onder de deelnemingsvrijstelling.

Prijscorrecties waardoor een deel van de ontvangen koopsom terugbetaald moet worden, bijvoorbeeld als gevolg van een tegenvallende omzet of winst, en prijsaanpassingen als gevolg van balansgaranties vallen eveneens onder de deelnemingsvrijstelling.

 

Terug naar index - De Nederlandse deelnemingsvrijstelling