taxci
 

Deelnemingsvrijstelling - welke kosten zijn aftrekbaar?

Laatst gewijzigd: 21-07-2021

Kosten in verband met een deelneming zijn als gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de Bosal-procedure in beginsel altijd aftrekbaar zijn, ongeacht de vestigingsplaats van de deelneming. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen lidstaten van Europese Unie en landen buiten de Europese Unie.

De enige uitzondering die de wet maakt is ten aanzien van verkoopkosten en aankoopkosten van een deelneming. Voor deze kosten is expliciet bepaald dat zij onder de reikwijdte van de deelnemingsvijstelling vallen en derhalve fiscaal niet aftrekbaar zijn. De begrippen verkoopkosten en aankoopkosten hebben voor veel discussie gezorgd wat zich heeft geuit in rechtspraak. Uit rechtspraak volgt dat tot verkoopkosten onder meer interne uitgaven in verband met de vervreemding van de aandelen, advocaat- en notariskosten, en kosten om medeaandeelhouders te bewegen om ook tot verkoop over te gaan horen. Uit rechtspraak volgt dat aankoopkosten de kosten ter zake van de verwerving of uitbreiding en het functioneel maken van een deelneming zijn. Voorbeelden hiervan zijn bemiddelingskosten, (een deel van de) due diligence kosten en in de aankoopprijs begrepen goodwill.

Terug naar index - De Nederlandse deelnemingsvrijstelling