taxci
 

fiscale info particulieren

Belastingtarieven 2013 - Inkomstenbelasting

Laatst gewijzigd: 25-03-2013

 

Inkomstenbelasting 2013 - jonger dan AOW-leeftijd   
Box 1 Inkomsten uit werk en woning
Belastbaar inkomen    Belasting per schijf  Totaal per schijf  Cumulatief 
van meer dan maar niet meer dan       
 -

 €   19.645

5,85%  €     1.149  €     1.149
 €   19.645  €   33.363 10,85%   €     1.488  €     2.637
 €   33.363  €   55.991 42%  €     9.503  €   12.140
 €   55.991  -  52%  -   

 

 

Gecombineerd tarief 2013 - jonger dan AOW-leeftijd

Box 1  Inkomsten uit werk en woning, inclusief 
  premieheffing volksverzekeringen
Belastbaar inkomen    Belasting per schijf  Premie volksverz. Totaal percentage  Totaal per schijf  Cumulatief 
van meer dan maar niet meer dan           
 -   €   19.645   5,85% 31,15% 37%  €     7.268  €     7.268
 €   19.645     €   33.363 10,85% 31,15% 42%  €     5.761  €   13.029
 €   33.363  €   55.991 42%   42%  €     9.503  €   22.532
 €   55.991     -  52%   52%  -   

 

Gecombineerd tarief 2013 - geboren in 1946

Box 1  Inkomsten uit werk en woning, inclusief 
  premieheffing volksverzekeringen
Belastbaar inkomen    Belasting per schijf  Premie volksverz. Totaal percentage  Totaal per schijf  Cumulatief 
van meer dan maar niet meer dan           
 -   €   19.645 5,85% 13,25% 19,1%  €     3.752  €     3.752
 €  19.645  €   33.363 10,85% 13,25% 24,1%  €     3.306  €     7.058
 €   33.363  €   55.991 42%   42%  €     9.503  €   16.561
 €   55.991  -  52%   52%  -   

 

 Gecombineerd tarief 2013 - geboren vóór 1 januari 1946 
 

Box 1  Inkomsten uit werk en woning, inclusief 
  premieheffing volksverzekeringen
Belastbaar inkomen    Belasting per schijf  Premie volksverz. Totaal percentage  Totaal per schijf  Cumulatief 
van meer dan maar niet meer dan           
 -   €   19.645 5,85% 13,25% 19,1%  €     3.752  €     3.752
 €   19.645  €   33.555 10,85% 13,25% 24,1%  €     3.352  €     7.104
 €   33.555  €   55.991 42%   42%  €     9.423  €   16.527
 €   55.991  -  52%   52%  -   

 Voor belastingplichtigen die zijn geboren vóór 1 januari 1946 is de bovengrens van de tweede schijf € 33.555.

Box 2 Inkomsten uit aanmerkelijk belang 
Tarief  25%      

 

Box 3 Inkomsten uit sparen en beleggen 
Inkomen 4%      
Tarief  30%      

 

Premieheffing volksverzekeringen 2012
    65+   
Heffing  Tarief  Heffing  Tarief 
AOW  17,90% AOW  nvt
Anw  0,6% Anw  0,6%
AWBZ  12,65% AWBZ  12,65%
Totaal  31,15% Totaal  13,25%

 

Bedragen heffingskortingen

Heffingskorting

Jonger dan 65 jaar

65 jaar en ouder

 

2013

2012

2013

2012

Algemene heffingskorting

€     2.001

€     2.033

€     1.034

€        934

Werkbonus 

€     1.100      
Maximale arbeidskorting lagere inkomens €     1.723 €     1.611 €        890  €        740

Maximale arbeidskorting hogere inkomens

€        550  €     1.533 €        284  €        704 

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

€     2.133

€     2.133

€        980   €        980

Alleenstaande-ouderkorting

€        947

€        947

€        435 

€        435 

Aanvullende alleenstaande-ouderkorting €     1.319

€     1.319 

€        606  €        606
Jonggehandicaptenkorting €        708  €        708     
Ouderenkorting      €     1.032  €        762
Ouderenkorting boven een inkomen van € 35.450       €        150
Alleenstaande ouderenkorting     €        429 €        429
Doorwerkbonus        

• 62 jaar 1,5% (5%)

 

€        719

   

• 63 jaar 6% (7%)

 

€     2.873

   

• 64 jaar 8,5% (10%)

 

€     4.070

   

• 65 jaar 2% (2%)

     

€        958

• 66 jaar 2% (2%)

     

€        958

• 67 e.v. jaar 1% (1%)

     

€        479

Levensloopverlofkorting (per jaar van deelname) 

€        205

€        205

   

Ouderschapsverlofkorting (per verlofuur)

€       4 ,24

€       4,18

   

Korting maatschappelijke beleggingen

         0,7%*

         0,7%*

         0,7%*

         0,7%*

Korting directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen 

 

         0,7%*

 

         0,7%*

*) van de vrijstelling in box 3 

Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, of indien u geadviseerd wilt worden op uw specifieke situatie nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen via e-mail of per telefoon op het nummer 010-201 04 66 voor onze vestiging in Rotterdam of 020-570 94 40 voor onze vestiging in Amsterdam.

Wij maken graag tijd voor u!