taxci
 

Deelnemingsvrijstelling - anti-misbruik bepalingen

Laatst gewijzigd: 21-07-2021

Door de jaren heen heeft de wetgever diverse anti-misbruik bepalingen ingevoerd die tot doel hebben om bepaalde voor de wetgever ongewenste effecten van de deelnemingsvrijstelling te repareren. Aangezien deze regelingen over het algemeen vrij technisch zijn gaan we niet verder op de exacte inhoud van deze regelingen in, maar beperken wij ons hier tot een overzicht van de situaties waarop deze regelingen van toepassing zijn:

Artikel Onderwerp
13 lid 17 Mismatch in fiscale behandeling van een transactie
13a Verplichte herwaardering beleggingsdeelnemingen
13aa Brutering beleggingsdeelneming
13ab Voordelen uit hoofde van een gecontroleerd lichaam (CFC)
13b Vervreemding of overbrenging van afgewaardeerde schuldvordering  
13ba Omzetting afgewaardeerde schuldvordering in aandelenkapitaal e.d.
13d-e Liquidatie verliezen
13h Aandelenfusie, splitsing en fusie
13i Aandelenfusie
13j Splitsing
13k Juridische fusie

 

Terug naar index - De Nederlandse deelnemingsvrijstelling