taxci
 

Deelnemingsvrijstelling - welke verliezen zijn aftrekbaar?

Laatst gewijzigd: 21-07-2021

Indien de deelnemingsvrijstelling van toepassing is, zijn verliezen die verband houden met de deelneming in beginsel niet aftrekbaar. De niet aftrekbaarheid van verliezen is de logische keerzijde van de vrijstelling van winsten. De wetgever heeft op deze regel echter één belangrijke uitzondering gemaakt namelijk voor liquidatieverliezen.

Een verlies dat wordt geleden ten gevolge van ontbinding van de deelneming is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar. De belangrijkste voorwaarden waaraan moet zijn voldaan zijn dat geen recht op tegemoetkoming moet bestaan voor de fiscale verliezen van de deelneming en dat sprake moet zijn van "echte" staking van de onderneming van de deelneming. 

Indien de onderneming van de deelneming geheel of gedeeltelijk wordt voortgezet door de moedermaatschappij of een met de moedermaatschappij verbonden lichaam is het verlies in beginsel (nog) niet aftrekbaar. Additionele voorwaarden zijn gesteld met betrekking tot de berekening van het aftrekbare verlies, het moment van verliesneming en het bepalen of een onderneming voortgezet is.

Terug naar index - De Nederlandse deelnemingsvrijstelling